Công văn 6927/UBND-KNNC

Công văn 6927/UBND-KNNC năm 2015 về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhà ở do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6927/UBND-KNNC công chứng chứng thực hợp đồng Thừa Thiên Huế 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6927/UBND-KNNC
V/v công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhà ở

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông;
- Các tổ chức hành nghề công chứng tại địa bàn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4233/BTP-BTTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thẩm quyền về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhà ở (Công văn đã đăng tải ở Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp). Đtriển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành có liên quan thường xuyên tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật có liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhà ở cũng như pháp luật về công chứng, chứng thực. Trong đó, tập trung nhấn mạnh vấn đề về sự khác nhau giữa công chứng và chứng thực, qua đó đảm bảo an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Các tổ chức hành nghề công chứng khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về công chứng; trường hợp tổ chức hành nghề công chứng thấy hợp đồng giao dịch đơn giản, các bên tin tưởng nhau thì công chứng viên công chứng hoặc hướng dẫn tổ chức, cá nhân lựa chọn chứng thực tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

3. y ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai thực hiện, chỉ đạo y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu chứng thực thấy rằng hợp đồng, giao dịch phức tạp, tiềm ẩn rủi ro cho các bên thì Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn cá nhân, tổ chức lựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghcông chứng.

Nhận được công văn này, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- C
VP, các PCVP UBND tỉnh, các CV;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KNNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6927/UBND-KNNC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6927/UBND-KNNC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2015
Ngày hiệu lực22/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6927/UBND-KNNC công chứng chứng thực hợp đồng Thừa Thiên Huế 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6927/UBND-KNNC công chứng chứng thực hợp đồng Thừa Thiên Huế 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6927/UBND-KNNC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýĐinh Khắc Đính
        Ngày ban hành22/12/2015
        Ngày hiệu lực22/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6927/UBND-KNNC công chứng chứng thực hợp đồng Thừa Thiên Huế 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6927/UBND-KNNC công chứng chứng thực hợp đồng Thừa Thiên Huế 2015

             • 22/12/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/12/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực