Công văn 693/TĐC-THPC

Công văn số 693/TĐC-THPC ngày 08/07/2002 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước của Công ty TNHH Giám định Toàn Cầu

Nội dung toàn văn Công văn 693/TĐC-THPC cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước của Công ty TNHH Giám định Toàn Cầu


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 693/TĐC-THPC

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2002

 

GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa;
Căn cứ Thông tư số 20/1999/NĐ-CP">45/2001/TT-BKHCNMT ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Bộ Khoa học - Cộng nghệ và Môi trường hướng dẫn thực hiện Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa;
Sau khi kiểm tra các điều kiện được quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo:

1. Xác nhận Công ty TNHH Giám định Toàn Cầu (GIC). (Địa chỉ: Số 31 Lý Tự Trọng - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 8230797 - Fax: 08 8272033 - E-mail: ) đủ điều kiện giám định phục vụ quản lý Nhà nước trong phạm vi được nêu cụ thể trong Phụ lục kèm theo.

2. Thông báo này không thay thế văn bản trưng cầu giám định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Công ty thực hiện kiểm tra hàng hóa theo trưng cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra hàng hóa trước pháp luật.

4. Thông báo này có giá trị 2 năm kể từ ngày ký.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Nguyễn Hữu Thiện

 

 

PHỤ LỤC

PHẠM VI GIÁM ĐỊNH PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
(Kem theo Giấy xác nhận số: 693/TĐC-THPC ngày 08/7/2002 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

TT

Hàng hóa

Chương (HS)

Mã số nhóm hàng hóa

Phạm vi giám định

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Sắt và thép

72

7204, 7207, 7208, 7209 ¸ 7217

Số lượng, khối lượng

2.

Đồng và các sản phẩm bằng đồng

74

7407 ¸ 7413, 7404

-nt-

3.

Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm

76

7601 ¸ 7608, 7611, 7612

-nt-

4.

Kẽm và các sản phẩm bằng kẽm

79

7902

-nt-

5.

Dụng cụ, đồ nghề, dao kéo, thìa, dĩa,...

82

8202, 8203, 8207, 8208

Số lượng, khối lượng, phân loại và công dụng

6.

Hàng tạp hóa làm từ kim loại

83

8301 ¸ 8304, 8307, 8308, 8311

-nt-

7.

Đồ dùng (giường, tủ, bàn, ghế); bộ đồ giường;...

94

9405

Số lượng, phân loại, xác định tính năng công dụng

8.

Đồ chơi, dụng cụ dùng cho giải trí và...

95

9504

Số lượng, phân loại, xác định tính năng

9.

Rau và một số loại củ, rễ ăn được;...

07

0714

Số lượng, khối lượng

10.

Cà phê, chè;...

09

0901, 0902, 0904

Số lượng, khối lượng (theo phương pháp cân)

11.

Ngũ cốc

 

 

Số lượng, khối lượng

12.

Hạt và quả có dầu; các loại quả, hạt khác;...

12

1201.00.90, 1202.10.90, 1202.20

Số lượng, khối lượng (theo phương pháp cân)

 

Ghi chú: Hàng hóa tương ứng với “Mã số nhóm hàng hóa” được nêu tại cột 4 là hàng hóa được giám định phục vụ quản lý Nhà nước với phạm vi nêu tại cột 5 theo trưng cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 693/TĐC-THPC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 693/TĐC-THPC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/07/2002
Ngày hiệu lực 08/07/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 693/TĐC-THPC

Lược đồ Công văn 693/TĐC-THPC cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước của Công ty TNHH Giám định Toàn Cầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 693/TĐC-THPC cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước của Công ty TNHH Giám định Toàn Cầu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 693/TĐC-THPC
Cơ quan ban hành Công nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
Người ký ***, Nguyễn Hữu Thiện
Ngày ban hành 08/07/2002
Ngày hiệu lực 08/07/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 693/TĐC-THPC cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước của Công ty TNHH Giám định Toàn Cầu

Lịch sử hiệu lực Công văn 693/TĐC-THPC cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước của Công ty TNHH Giám định Toàn Cầu

  • 08/07/2002

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/07/2002

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực