Công văn 6932/TCHQ-GSQL

Công văn 6932/TCHQ-GSQL năm 2019 hướng dẫn thực hiện Thông tư 56/2019/TT-BTC liên quan đến việc chia nhóm hàng hóa và cấp số tờ khai hải quan giấy do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6932/TCHQ-GSQL 2019 hướng dẫn Thông tư 56/2019/TT-BTC chia nhóm hàng hóa


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6932/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành ph

Thực hiện Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc liên quan đến việc chia nhóm hàng hóa và cấp số tờ khai hải quan giấy. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhóm 1 (gửi qua dịch vụ bưu chính) và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhóm 2 (gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh) bao gồm cả hàng hóa được miễn kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

2. Về việc cấp số tờ khai hải quan giấy đối với hàng hóa nhóm 2 (gửi qua dịch vụ bưu chính) và hàng hóa nhóm 3 (gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh):

Để đảm bảo thực hiện thống nhất trên toàn quốc, số tờ khai là duy nhất trên toàn quốc, cập nhật trên hệ thống, thuận tiện cho việc quản lý và theo dõi, việc đăng ký tờ khai hải quan giấy thực hiện như sau:

- Công chức hải quan sử dụng chức năng “Cấp số tờ khai hải quan giấy” trên Hệ thống e-Customs để lấy số tờ khai. Hệ thống tự động cấp số tờ khai, số tờ khai là duy nhất trên toàn quốc bắt đầu bằng số 97.

- Căn cứ vào số tờ khai do Hệ thống cấp, công chức tiếp nhận ghi số tờ khai, ngày giờ đăng ký tờ khai vào ô số tờ khai; ký tên đóng dấu công chức vào ô “Công chức đăng ký tờ khai” trên tờ khai hải quan.

- Trường hợp Hệ thống gặp sự cố: Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai mở sổ theo dõi việc cấp số tờ khai giấy khi Hệ thống gặp sự cố đảm bảo 12 ký tự theo nguyên tắc sau: 98, mã Chi cục (04 ký tự), năm đăng ký (02 ký tự), số thứ tự tờ khai (04 ký tự số). Số tờ khai được cấp theo từng năm, hết năm, số tờ khai được cấp lại từ số tờ khai đầu. Sau khi Hệ thống hoạt động trở lại, cập nhật các thông tin tờ khai, kết quả phân luồng, hình thức, mức độ kiểm tra, quyết định thông quan/giải phóng hàng/đưa hàng về bảo quản/chuyển cửa khẩu vào Hệ thống.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng TC (để biết);
- Cục CNTT&TKHQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Mai Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6932/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6932/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2019
Ngày hiệu lực05/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6932/TCHQ-GSQL 2019 hướng dẫn Thông tư 56/2019/TT-BTC chia nhóm hàng hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6932/TCHQ-GSQL 2019 hướng dẫn Thông tư 56/2019/TT-BTC chia nhóm hàng hóa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6932/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýMai Xuân Thành
        Ngày ban hành05/11/2019
        Ngày hiệu lực05/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6932/TCHQ-GSQL 2019 hướng dẫn Thông tư 56/2019/TT-BTC chia nhóm hàng hóa

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6932/TCHQ-GSQL 2019 hướng dẫn Thông tư 56/2019/TT-BTC chia nhóm hàng hóa

             • 05/11/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/11/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực