Công văn 6936/BNN-KL

Công văn số 6936/BNN-KL về việc chế độ thông tin, báo cáo tình hình bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2008 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6936/BNN-KL chế độ thông tin, báo cáo tình hình bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2008


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6936/BNN-KL
Về chế độ thông tin, báo cáo tình hình bảo vệ rừng và phòng cháy,  chữa cháy rừng mùa khô 2008

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Vườn quốc gia trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Để chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành theo dõi, nắm bắt tình hình về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng và ứng phó kịp thời với những tình huống phá rừng, cháy rừng xảy ra trong mùa khô năm 2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng yêu cầu đơn vị:

1. Duy trì chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên và kịp thời về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Hàng ngày, khi xảy ra phá rừng, cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Vườn quốc gia báo cáo ngay diễn biến các vụ việc về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (sau đây viết tắt là Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương) bằng phương tiện nhanh nhất.

2. Hàng tuần tổng hợp tình hình bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng báo cáo về Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến 16 giờ ngày thứ sáu, bằng Fax hoặc thư tín điện tử.

3. Cung cấp số điện thoại trực của Ban chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng của tỉnh, của vườn gửi về Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương - Cục Kiểm lâm trước ngày 30/12/2007.

4. Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý đánh giá việc triển khai công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng và tình hình phá rừng, cháy rừng trên địa bàn thực hiện theo quy định hiện hành.

Địa chỉ gửi báo cáo về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng:

- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng - Cục Kiểm lâm, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội;

- Số điện thoại: 04.9126434;

- Số fax: 04.7335685 hoặc 04.7335677;

- Email: [email protected] hoặc [email protected]

5. Các thông tin dự báo nguy cơ cháy rừng, phát hiện sớm điểm cháy rừng và các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp – Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, của Cục Kiểm lâm – Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương được cập nhật, đăng tải trên trang web của Cục Kiểm lâm, địa chỉ: http://www.kiemlam.org.vn/

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hứa Đức Nhị (để b/c);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VP Ban CĐTW;
- Lưu VT.

TUQ. BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN CĐTW
CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM
CHÁNH VĂN PHÒNG BAN CĐTW
Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6936/BNN-KL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6936/BNN-KL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực18/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6936/BNN-KL

Lược đồ Công văn 6936/BNN-KL chế độ thông tin, báo cáo tình hình bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6936/BNN-KL chế độ thông tin, báo cáo tình hình bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2008
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6936/BNN-KL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành18/12/2007
        Ngày hiệu lực18/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6936/BNN-KL chế độ thông tin, báo cáo tình hình bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2008

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6936/BNN-KL chế độ thông tin, báo cáo tình hình bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2008

            • 18/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực