Công văn 6937/BNN-TCTL

Công văn 6937/BNN-TCTL năm 2018 tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6937/BNN-TCTL 2018 báo cáo kết quả theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6937/BNN-TCTL
V/v tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh nông thôn.

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình MTQG.

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn.

Để thực hiện tốt mục tiêu cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cũng như có cơ sở công nhận hoàn thành chỉ số 17.1 trong Bộ tiêu chí quốc gia thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các nội dung sau:

1. Hàng năm tiếp tục thực hiện việc đánh giá kết quả các nội dung nước sạch nông thôn và vệ sinh nông thôn theo Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá được ban hành tại Quyết định số 2570/BNN-TCTL ngày 22/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2. Việc xem xét, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới về tiêu chí 17.1 (cấp nước sạch nông thôn) phải dựa trên kết quả Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và VSMTNT được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Phân bổ nguồn vốn hàng năm cho hoạt động theo dõi đánh giá về nước sạch nông thôn trên địa bàn từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới hoặc ngân sách địa phương.

Báo cáo gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua Tổng cục Thủy lợi, theo địa chỉ: Vụ Nguồn nước và NSNT - Tổng cục Thủy lợi. Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội; fax: 04 37336794; Email: nstctl@gmail.com

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Tổng cục Thủy lợi;
- VP Điều phối NNT TW;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố;
- TTQG Nước sạch và VSMTNT;
- Lưu: VP Bộ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Thuộc tính Công văn 6937/BNN-TCTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6937/BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2018
Ngày hiệu lực06/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6937/BNN-TCTL

Lược đồ Công văn 6937/BNN-TCTL 2018 báo cáo kết quả theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6937/BNN-TCTL 2018 báo cáo kết quả theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6937/BNN-TCTL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành06/09/2018
        Ngày hiệu lực06/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6937/BNN-TCTL 2018 báo cáo kết quả theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6937/BNN-TCTL 2018 báo cáo kết quả theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn

            • 06/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực