Công văn 6938/TCHQ-TXNK

Công văn 6938/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6938/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6938/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và xây dựng CONTREXIM.
(Đ/c 3/25 - Thích Quảng Đức - Quận Phú Nhuận - TPHCM)

 

Trả lời các công văn số 29/MC-JSC-KTTC ngày 22/9/2011; 31/MC-JSC-KTTC ngày 27/11/2012 của Công ty CP thương mại đầu tư và XD CONTREXIM; công văn số 3356/HQHCM-TXNK ngày 23/11/2010 của Cục hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xóa nợ thuế truy thu lô hàng nhập khẩu Clinker theo Quyết định ấn định số 44/HQTP-STQ/ÂĐT-ĐSTQ2 ngày 10/8/2010 của Chi cục kiểm tra sau thông quan thuộc Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 6 Thông tư 34/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sắp xếp trước ngày 1/7/2007: “Trường hợp DN cổ phần tiếp nhận hàng hóa do DNNN bàn giao, nhưng số thuế phải nộp đối với hàng hóa này chưa bàn giao tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp thì doanh nghiệp cổ phần có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế phát sinh đối với hàng hóa nhập khẩu đã nhận bàn giao đó.”

Qua xem xét hồ sơ thì Quyết định ấn định số 44/HQTP-STQ/ÂĐT-ĐSTQ2 nêu trên thực hiện truy thu thuế đối với các tờ khai nhập khẩu từ ngày 11/8/2005 đến ngày 10/11/2005 sau thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức trở thành Công ty cổ phần. Đối chiếu với quy định nêu trên thì trường hợp của Công ty CP thương mại đầu tư và XD CONTREXIM không thuộc đối tượng được xóa nợ thuế. Do đó, đề nghị Công ty CP thương mại đầu tư và XD CONTREXIM khẩn trương nộp đủ số tiền thuế theo Quyết định ấn định số 44/HQTP-STQ/ÂĐT-ĐSTQ2 ngày 10/8/2010 của Chi cục kiểm tra sau thông quan thuộc Cục hải quan TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6938/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6938/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2011
Ngày hiệu lực10/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6938/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6938/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6938/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành10/12/2011
        Ngày hiệu lực10/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6938/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6938/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế

            • 10/12/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/12/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực