Công văn 6948/BKHĐT-QLĐT

Công văn 6948/BKHĐT-QLĐT năm 2018 trả lời kiến nghị về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6948/BKHĐT-QLĐT 2018 kiến nghị về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6948/BKHĐT-QLĐT
V/v trả lời kiến nghị trên Cng thông tin điện tử của Chính phủ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

Kính gi: Ông Nguyễn Phương - Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Tâm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 9191/VPCP-ĐMDN ngày 21/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của Ông (theo nội dung trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ). Sau khi xem xét, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư: Nghị định số 30/2015/NĐ-CP (Điều 1 Khoản 1 điểm b) quy định phạm vi điều chỉnh của Nghị định bao gồm dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao, cn lựa chọn nhà đầu tư thuộc danh mục dự án được phê duyệt theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Nghị định này để xây dựng công trình thuộc đô thị, khu đô thị mới; nhà ở thương mại; công trình thương mại và dịch vụ; tổ hp đa năng mà không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này. Đồng thời, theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 10 Nghị đnh nêu trên, danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư được lập căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, danh mục dự án cần thu hồi đất đã được phê duyệt, quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Đđảm bảo quyền sử dụng ổn định lâu dài của người sử dụng đất theo quy định tại Điều 125 Luật Đất đai, tại thời điểm lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần xác định khu đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của Nhà nước hoặc sẽ được Nhà nước thu hồi (thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua theo quy định tại Khoản 3 Điều 45 Luật Đất đai). Khu đất không thuộc các trường hợp nêu trên thì không áp dụng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP

2. Về các nội dung khác: Đề nghị Ông xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất) và Bộ Xây dựng (về việc đề xuất thực hiện dự án nhà ở thương mại trên khu đất đang sử dụng) để được hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị Ông nghiên cứu, thực hiện theo quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (để tổng hợp);
- Lưu VT, Cục QLĐT (TC
6).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU

Nguyễn Đăng Trương

 

Thuộc tính Công văn 6948/BKHĐT-QLĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6948/BKHĐT-QLĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2018
Ngày hiệu lực02/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(10/10/2018)

Download Công văn 6948/BKHĐT-QLĐT

Lược đồ Công văn 6948/BKHĐT-QLĐT 2018 kiến nghị về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6948/BKHĐT-QLĐT 2018 kiến nghị về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6948/BKHĐT-QLĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Đăng Trương
        Ngày ban hành02/10/2018
        Ngày hiệu lực02/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (10/10/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6948/BKHĐT-QLĐT 2018 kiến nghị về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6948/BKHĐT-QLĐT 2018 kiến nghị về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất

             • 02/10/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/10/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực