Công văn 6949/VPCP-CN

Công văn 6949/VPCP-CN năm 2019 về chuyển mục đích dự án “Trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái” tại xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai sang thực hiện dự án “Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Hà Phú” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6949/VPCP-CN 2019 về chuyển mục đích dự án Trồng chăm sóc bảo vệ rừng huyện Quốc Oai


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6949/VPCP-CN
V/v chuyển mục đích dự án Trng, chăm sóc, bảo vệ rừng và kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái” tại xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai sang thực hiện dự án “Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Hà Phú”

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 144/BC-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2019, ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 1282/BXD-QHKT ngày 03 tháng 6 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3903/BKHĐT-KTĐPLT ngày 10 tháng 6 năm 2019), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 4265/BNN-TCLN ngày 19 tháng 6 năm 2019), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 3162/BTNMT-KHTC ngày 02 tháng 7 năm 2019), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 2231/BVHTTDL-KHTC ngày 12 tháng 6 năm 2019), Tư pháp (văn bản số 1993/BTP-PLDSKT ngày 31 tháng 5 năm 2019) về việc chuyển mục đích dự án “Trng, chăm sóc, bảo vệ rừng và kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái” tại xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai sang thực hiện dự án “Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Hà Phú”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện theo đúng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2011 và theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, TNMT, NN&PTNT, TP, VH
, TT&DL;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN,
PL, KGVX;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa (40).

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 6949/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6949/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2019
Ngày hiệu lực06/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(19/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6949/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 6949/VPCP-CN 2019 về chuyển mục đích dự án Trồng chăm sóc bảo vệ rừng huyện Quốc Oai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6949/VPCP-CN 2019 về chuyển mục đích dự án Trồng chăm sóc bảo vệ rừng huyện Quốc Oai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6949/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành06/08/2019
        Ngày hiệu lực06/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (19/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6949/VPCP-CN 2019 về chuyển mục đích dự án Trồng chăm sóc bảo vệ rừng huyện Quốc Oai

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6949/VPCP-CN 2019 về chuyển mục đích dự án Trồng chăm sóc bảo vệ rừng huyện Quốc Oai

             • 06/08/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/08/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực