Công văn 6956/TCHQ-TXNK

Công văn 6956/TCHQ-TXNK năm 2020 về tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6956/TCHQ-TXNK 2020 tiền chậm nộp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6956/TCHQ-TXNK
V/v tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Việt Úc.
(Địa chỉ: 69/9 đường Cao Thắng, phường 3, quận 3, TP.Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0109/2020-VU ngày 21/9/2020 của Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Việt Úc về việc tiền chậm nộp. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 106 Luật Quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 quy định:

“1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.”

Căn cứ Điểm e Khoản 4 Điều 42 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì “Trường hợp khai báo nộp bổ sung tiền thuế thiếu thì thời hạn nộp số tiền thuế thiếu được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó”

Theo quy định dẫn trên, do Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Việt Úc khai thiếu số tiền thuế phải nộp (phải nộp thuế theo mức thuế suất ưu đãi (MFN) nhưng công ty lại khai báo và áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt (FTA) nên ngoài việc phải nộp thuế nhập khẩu bổ sung theo quy định (chênh lệch giữa thuế suất MFN và thuế suất ưu đãi đặc biệt FTA), công ty còn phải nộp tiền chậm nộp tính từ ngày thông quan/giải phóng hàng đến ngày nộp đủ tiền thuế nhập khẩu bổ sung vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn nêu trên.

Căn cứ các quy định nêu trên thì việc truy thu số tiền chậm nộp của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Việt Úc là đúng quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Việt Úc biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/ cáo);
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PL-T.Hương (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6956/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6956/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2020
Ngày hiệu lực29/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(31/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6956/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 6956/TCHQ-TXNK 2020 tiền chậm nộp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6956/TCHQ-TXNK 2020 tiền chậm nộp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6956/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐào Thu Hương
        Ngày ban hành29/10/2020
        Ngày hiệu lực29/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (31/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6956/TCHQ-TXNK 2020 tiền chậm nộp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6956/TCHQ-TXNK 2020 tiền chậm nộp

              • 29/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực