Công văn 6957/BKHĐT-QLĐT

Công văn 6957/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6957/BKHĐT-QLĐT 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6957/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Ông Bùi Đức Hạnh - Bưu điện tỉnh Quảng Ninh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 9076/VPCP-ĐMDN ngày 20/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc giải đáp kiến nghị của Ông Bùi Đức Hạnh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Ông như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 12 khoản 2 và 15 khoản 1) quy định trong hồ sơ mời thầu (HSMT) không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng; việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong HSMT, căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 16 khoản 1) quy định sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp HSDT của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Đối với trường hợp của Ông, việc lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu, chủ đầu tư. Trường hợp trong hồ sơ đề xuất của nhà thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm thì bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản 9076/VPCP-ĐMDN ngày 20/9/2018 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Thành phố Hạ long, tỉnh Quảng Ninh);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, Cục QLĐT (H. ).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6957/BKHĐT-QLĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6957/BKHĐT-QLĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2018
Ngày hiệu lực02/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6957/BKHĐT-QLĐT 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6957/BKHĐT-QLĐT 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6957/BKHĐT-QLĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Đăng Trương
        Ngày ban hành02/10/2018
        Ngày hiệu lực02/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6957/BKHĐT-QLĐT 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6957/BKHĐT-QLĐT 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu

             • 02/10/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/10/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực