Công văn 6957/TCHQ-TXNK

Công văn 6957/TCHQ-TXNK năm 2017 về trả lời công văn 886/VIME của Công ty xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam về áp mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6957/TCHQ-TXNK 2017 trả lời Công ty xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6957/TCHQ-TXNK
V/v trả lời công văn số 886/VIME của Công ty XNK Y tế Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần XNK Y tế Việt Nam.
(Địa chỉ: 138 Giảng Võ, Ba Đình, Tp. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 886/VIME ngày 09/10/2017 của Công ty CP XNK Y tế Việt Nam về việc áp mã HS. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Danh mục HH XNK VN ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 15/11/2015, theo Chú giải 6 Phần XI - Nguyên liệu dệt và các sản phẩm dệt: “6. Theo mục đích của Phần này, khái niệm "sợi có độ bền cao" có nghĩa là loại sợi có độ bền tương đối đo bằng cN/tex (xen ti newton một tex), lớn hơn các tiêu chuẩn sau đây:

Sợi đơn bằng ni lông hoặc các polyamit khác, hoặc bằng polyeste. 60cN/tex.

Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp bằng ni lông hoặc các polyamit khác, hoặc bằng polyeste.53 cN/tex.

Sợi đơn, sợi xe (folded) hoặc sợi cáp bằng visco rayon.27 cN/tex”

Tại công văn nêu trên, Công ty chỉ nêu tên mặt hàng theo khai báo trên tờ khai hải quan. Tài liệu kèm theo không thể hiện thành phần, bản chất, công dụng, ... của hàng hóa nhập khẩu do vậy không có cơ sở để đối chiếu khai báo của doanh nghiệp, chưa xác định được bản chất loại sợi để làm cơ sở phân loại cho mặt hàng.

Đề nghị Công ty xác định bản chất mặt hàng thực tế nhập khẩu làm cơ sở xác định mã số theo Danh mục HH XK, NK Việt Nam và liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn, giải đáp chi tiết theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần XNK Y tế Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6957/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6957/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2017
Ngày hiệu lực26/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6957/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 6957/TCHQ-TXNK 2017 trả lời Công ty xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6957/TCHQ-TXNK 2017 trả lời Công ty xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6957/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrịnh Mạc Linh
        Ngày ban hành26/10/2017
        Ngày hiệu lực26/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6957/TCHQ-TXNK 2017 trả lời Công ty xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6957/TCHQ-TXNK 2017 trả lời Công ty xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam

            • 26/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực