Công văn 6962/VPCP-KTN

Công văn 6962/VPCP-KTN năm 2013 về cơ chế hoạt động hoa tiêu hàng hải của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6962/VPCP-KTN năm 2013 cơ chế hoa tiêu hàng hải Công ty Vận tải biển Vũng Tàu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6962/VPCP-KTN
V/v cơ chế hoạt động hoa tiêu hàng hải của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 9907/BTC - TCDN ngày 30 tháng 7 năm 2013) về cơ chế hoạt động hoa tiêu hàng hải của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Trong thời gian chưa có mô hình mới về tổ chức hoa tiêu, Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính đối với hoạt động hoa tiêu hàng hải của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) như đối với các doanh nghiệp hoa tiêu hàng hải trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho hoạt động hoa tiêu của Công ty theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm cổ phần hóa Công ty trong đó có hoạt động hoa tiêu hàng hải và đề xuất mô hình tổ chức của Xí nghiệp hoa tiêu Vũng Tàu; trong Quý IV năm 2013, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6962/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6962/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2013
Ngày hiệu lực20/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6962/VPCP-KTN năm 2013 cơ chế hoa tiêu hàng hải Công ty Vận tải biển Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6962/VPCP-KTN năm 2013 cơ chế hoa tiêu hàng hải Công ty Vận tải biển Vũng Tàu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6962/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành20/08/2013
        Ngày hiệu lực20/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6962/VPCP-KTN năm 2013 cơ chế hoa tiêu hàng hải Công ty Vận tải biển Vũng Tàu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6962/VPCP-KTN năm 2013 cơ chế hoa tiêu hàng hải Công ty Vận tải biển Vũng Tàu

              • 20/08/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/08/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực