Công văn 6969/BYT-KHTC

Công văn 6969/BYT-KHTC năm 2013 hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6969/BYT-KHTC năm 2013 năm 2013 hướng dẫn thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6969/BYT-KHTC
V/v hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT tại cơ sở KB, CB tư nhân.

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố trực thuộc TW

Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế đã có công văn số 2050/BYT-KH-TC ngày 11/4/2013 hướng dẫn thêm một số nội dung để giải quyết một số vướng mắc trong triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Bộ Y tế nhận được phản ánh của một số đơn vị, địa phương có vướng mắc trong việc thanh toán BHYT đối với các cơ sở y tế tư nhân. Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung nội dung hướng dẫn tại Mục 10: "Áp dụng giá đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trong thanh toán BHYT" của công văn số 2050/BYT-KH-TC ngày 11/4/2013 như sau:

"10. Áp dụng giá đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trong thanh toán BHYT.

Căn cứ vào cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục dịch vụ kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cung cấp dịch vụ y tế thực tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân để thống nhất mức giá thanh toán như đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập tương đương về phân hạng trên địa bàn.

Trường hợp giá dịch vụ y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân thấp hơn giá dịch vụ y tế của cơ sở công lập tương đương về phân hạng trên địa bàn được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì áp dụng mức giá dịch vụ y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân để thanh toán BHYT."

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Bộ Tài chính, BHXNVN;
- Cục QL KCB, Vụ PC, Vụ BHYT;
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, KHTC(4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6969/BYT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6969/BYT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2013
Ngày hiệu lực30/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6969/BYT-KHTC năm 2013 năm 2013 hướng dẫn thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 6969/BYT-KHTC năm 2013 năm 2013 hướng dẫn thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu6969/BYT-KHTC
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýNguyễn Thị Xuyên
       Ngày ban hành30/10/2013
       Ngày hiệu lực30/10/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6969/BYT-KHTC năm 2013 năm 2013 hướng dẫn thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6969/BYT-KHTC năm 2013 năm 2013 hướng dẫn thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

            • 30/10/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/10/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực