Công văn 697/TCHQ-GSQL

Công văn số 697/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thanh lý tài sản cố định

Nội dung toàn văn Công văn 697/TCHQ-GSQL thanh lý tài sản cố định


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 697/TCHQ-GSQL
V/v: Thanh lý tài sản cố định

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục hải quan Đăk Lăk

 

Trả lời công văn số 671/CHQĐL-NV tháng 07/2006 của Cục Hải quan Đăk Lăk báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về việc Công ty TNHH Rau quả xanh đề nghị được thanh lý máy móc, thiết bị là tài sản cố định của Công ty cho Công ty liên doanh Kim Thành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 17/01/2007, Bộ Thương mai có công văn số 0396/TM-KHĐT theo đó về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, về nguyên tắc, nếu Bộ tài chính chưa ban hành văn bản hướng dẫn thì cơ quan Hải quan có thể tham khảo các nội dung nêu tại Thông tư 01/2005/TT-BTM ngày 06/01/2005 của Bộ Thương mại, khi xem xét, giải quyết thủ tục thanh lý tài sản phù hợp với các quy định của pháp luật.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan Đăk Lăk căn cứ quy định tại Thông tư 01/2005/TT-BTM ngày 06/01/2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn việc thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan để thực hiện việc thanh lý số máy móc, thiết bị nêu trên (không yêu cầu Công ty phải xuất trình văn bản cho phép Bộ Thương mại hoặc cơ quan được Bộ Thương mại ủy quyền).

Tổng Cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải quan Đăk Lăk thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 697/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu697/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2007
Ngày hiệu lực30/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 697/TCHQ-GSQL thanh lý tài sản cố định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 697/TCHQ-GSQL thanh lý tài sản cố định
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu697/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Hạnh Thu
        Ngày ban hành30/01/2007
        Ngày hiệu lực30/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 697/TCHQ-GSQL thanh lý tài sản cố định

           Lịch sử hiệu lực Công văn 697/TCHQ-GSQL thanh lý tài sản cố định

           • 30/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực