Công văn 697/TCHQ-KTTT

Công văn số 697/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc đối với chứng từ thanh toán trong bộ hồ sơ thanh khoản hàng SXXK

Nội dung toàn văn Công văn 697/TCHQ-KTTT vướng mắc chứng từ thanh toán trong bộ hồ sơ thanh khoản hàng sản xuất xuất khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 697/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý vướng mắc về chứng từ TT của hồ sơ hoàn thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Các cục hải quan tỉnh, thành phố

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc đối với chứng từ thanh toán trong bộ hồ sơ thanh khoản hàng SXXK. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:

Đối với các trường hợp trong bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế (không thu thuế), doanh nghiệp không xuất trình được chứng từ thanh toán có tên người thanh toán phù hợp với tên người phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì việc thanh toán qua bên thứ ba này phải được thể hiện rõ trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng mua bán. Nếu hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng mua bán không thể hiện việc thanh toán qua bên thứ ba, doanh nghiệp phải xuất trình thông báo bằng văn bản của phía người mua về việc bên thứ ba sẽ thanh toán hộ cho lô hàng đó. Đồng thời, doanh nghiệp phải có cam kết bằng văn bản về việc khai báo thì chấp nhận chứng từ thanh toán đã xuất trình để làm thủ tục hoàn thuế (không thu thuế) đối với nguyên liệu nhập khẩu đã đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị thực hiện thống nhất. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì báo cáo ngay về Tổng cục để có hướng giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 697/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu697/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2006
Ngày hiệu lực22/02/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 697/TCHQ-KTTT vướng mắc chứng từ thanh toán trong bộ hồ sơ thanh khoản hàng sản xuất xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 697/TCHQ-KTTT vướng mắc chứng từ thanh toán trong bộ hồ sơ thanh khoản hàng sản xuất xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu697/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành22/02/2006
        Ngày hiệu lực22/02/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 697/TCHQ-KTTT vướng mắc chứng từ thanh toán trong bộ hồ sơ thanh khoản hàng sản xuất xuất khẩu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 697/TCHQ-KTTT vướng mắc chứng từ thanh toán trong bộ hồ sơ thanh khoản hàng sản xuất xuất khẩu

              • 22/02/2006

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/02/2006

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực