Công văn 6970/UBND-VX

Công văn 6970/UBND-VX năm 2013 tăng cường phòng, chống bệnh dại do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6970/UBND-VX năm 2013 tăng cường phòng chống bệnh dại Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6970/UBND-VX
V/v Tăng cường phòng, chống bệnh dại

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Thông tin Truyền thông;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội nhận được Công văn số 5632/BYT-DP ngày 11/9/2013 của Bộ Y tế đề nghị UBND Thành phố quan tâm, chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh dại (xin gửi bản chụp kèm theo), UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung đề nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 5632/BYT-DP ngày 11/9/2013; Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch phòng chống dịch năm 2013 và chỉ đạo của UBND Thành phố về tăng cường công tác phòng chống bệnh dại, thường xuyên tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Bộ Y tế theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Đ/c CVP, PVP Đỗ Đình Hồng;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6970/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6970/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2013
Ngày hiệu lực23/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6970/UBND-VX năm 2013 tăng cường phòng chống bệnh dại Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6970/UBND-VX năm 2013 tăng cường phòng chống bệnh dại Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6970/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành23/09/2013
        Ngày hiệu lực23/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6970/UBND-VX năm 2013 tăng cường phòng chống bệnh dại Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6970/UBND-VX năm 2013 tăng cường phòng chống bệnh dại Hà Nội

             • 23/09/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/09/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực