Công văn 6977/VPCP-KTTH

Công văn 6977/VPCP-KTTH về thí điểm tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6977/VPCP-KTTH thí điểm tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6977/VPCP-KTTH
V/v thí điểm tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

Các Bộ: Lao động-Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (công văn số 3535/BHXH-BC ngày 26 tháng 8 năm 2011) và ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3011/LĐTBXH-BHXH ngày 9 tháng 9 năm 2011), của Bộ Tài chính (công văn số 12439/BTC-HCSN ngày 19 tháng 9 năm 2011) về việc thí điểm tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Bưu chính Việt Nam thực hiện thí điểm hợp đồng quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện tại một số địa phương; chi phí cho việc quản lý, chi trả thực hiện theo quy định hiện hành. Giao Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xem xét quyết định cụ thể đảm bảo an toàn, hiệu quả và quyền lợi cho các đối tượng được Bảo hiểm Xã hội phục vụ.

2. Cuối năm 2012, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện thí điểm hợp đồng quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm Xã hội qua hệ thống bưu điện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho phù hợp với thực tế.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- Phó TTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN;
PCN Phạm Văn Phượng;
Các Vụ: TH, KGVX, TKBT,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6977/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6977/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2011
Ngày hiệu lực05/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6977/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 6977/VPCP-KTTH thí điểm tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6977/VPCP-KTTH thí điểm tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6977/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành05/10/2011
        Ngày hiệu lực05/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6977/VPCP-KTTH thí điểm tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6977/VPCP-KTTH thí điểm tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm

             • 05/10/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/10/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực