Công văn 6980/BTC-TCT

Công văn 6980/BTC-TCT về bù trừ số tiền nợ thuế giá trị gia tăng với số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6980/BTC-TCT bù trừ thuế


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 6980/BTC-TCT
V/v bù trừ thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được ý kiến phản ánh của một số Cục Thuế về việc bù trừ số tiền nợ thuế giá trị gia tăng (GTGT) với số tiền thuế GTGT được hoàn. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau :

Căn cứ hướng dẫn về hoàn thuế GTGT tại Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT; hướng dẫn về bù trừ thuế tại Điểm 2 Mục VII Phần C và Điểm 2.3 Mục II Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về quản lý thuế; hướng dẫn về bù trừ khoản được hoàn với khoản phải nộp tại Điểm 6.4.1 Mục I Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN), thì:

- Việc bù trừ khoản được hoàn với khoản phải nộp được thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản nêu trên.

- Trường hợp người nộp thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT, trong đó có đề nghị cơ quan thuế bù trừ số tiền thuế GTGT được hoàn với số tiền thuế GTGT (kể cả phạt chậm nộp) còn nợ trước thời gian đề nghị hoàn thuế chưa nộp NSNN thì cơ quan thuế lập lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN gửi KBNN có liên quan để thực hiện bù trừ.

Trường hợp người nộp thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT nhưng không đề nghị bù trừ số tiền thuế được hoàn với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ NSNN: Qua kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế có các khoản thuế khác còn nợ và có số thuế GTGT còn nợ trước thời gian đề nghị hoàn thuế chưa nộp NSNN thì cơ quan thuế tạm dừng việc hoàn trả và yêu cầu người nộp phải thực hiện nghĩa vụ nộp với NSNN. Hết thời hạn quy định theo thông báo của cơ quan thuế, nếu người nộp chưa thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN (hoặc chưa lập giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN và ghi rõ nội dung đề nghị bù trừ khoản phải nộp gửi cơ quan thuế), thì cơ quan thuế lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN (mẫu C1-05/NS kèm theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC nêu trên) gửi KBNN nơi trực tiếp hoàn trả để thực hiện bù trừ; đồng thời, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC, CST, KBNN (BTC);
- Lưu: VT; TCT (VT, KK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6980/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6980/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2010
Ngày hiệu lực01/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6980/BTC-TCT

Lược đồ Công văn 6980/BTC-TCT bù trừ thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6980/BTC-TCT bù trừ thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6980/BTC-TCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành01/06/2010
        Ngày hiệu lực01/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6980/BTC-TCT bù trừ thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6980/BTC-TCT bù trừ thuế

           • 01/06/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực