Công văn 6985/TCHQ-TXNK

Công văn 6985/TCHQ-TXNK năm 2017 về xử lý thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất hoặc tái xuất tạm nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6985/TCHQ-TXNK 2017 xử lý thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất để bảo hành sửa chữa


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6985/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế đối với hàng hóa TNTX hoặc TXTN để bảo hành, sửa chữa, thay thế

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2371/HQHCM-TXNK ngày 03/07/2017 và công văn số 507/HQHCM-TXNK ngày 28/02/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc về việc xử lý thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c, khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và khoản 2 Điều 13 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ, thì hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế theo điều kiện bảo hành của hợp đồng mua bán được miễn thuế.

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế khi làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- TT. Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế, Vụ hợp tác quốc tế (BTC);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-CST (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6985/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6985/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2017
Ngày hiệu lực27/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6985/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 6985/TCHQ-TXNK 2017 xử lý thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất để bảo hành sửa chữa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6985/TCHQ-TXNK 2017 xử lý thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất để bảo hành sửa chữa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6985/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành27/10/2017
        Ngày hiệu lực27/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6985/TCHQ-TXNK 2017 xử lý thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất để bảo hành sửa chữa

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6985/TCHQ-TXNK 2017 xử lý thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất để bảo hành sửa chữa

            • 27/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực