Công văn 6987/VPCP-KTN

Công văn 6987/VPCP-KTN năm 2013 về cơ chế ưu đãi phân khu công nghiệp hỗ trợ tại 3 khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6987/VPCP-KTN năm 2013 ưu đãi phân khu công nghiệp Đồng Nai


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6987/VPCP-KTN
V/v: cơ chế ưu đãi tại các phân khu công nghiệp hỗ trợ tại 3 KCN tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại các văn bản số 4287/UBND-KT ngày 03 tháng 6 năm 2013 và số 4999/UBND-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2013 về việc kiến nghị xem xét ưu đãi các phân khu công nghiệp hỗ trợ thực hiện thí điểm tại tỉnh Đồng Nai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Về cơ chế ưu đãi cho các phân khu công nghiệp hỗ trợ: thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3766/VPCP-KTN ngày 13 tháng 5 năm 2013.

2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại các công văn nêu trên trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Bộ Công Thương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ; các Vụ: KTTH, TH, cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b) TrT.

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6987/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6987/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2013
Ngày hiệu lực21/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6987/VPCP-KTN năm 2013 ưu đãi phân khu công nghiệp Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6987/VPCP-KTN năm 2013 ưu đãi phân khu công nghiệp Đồng Nai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6987/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành21/08/2013
        Ngày hiệu lực21/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6987/VPCP-KTN năm 2013 ưu đãi phân khu công nghiệp Đồng Nai

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6987/VPCP-KTN năm 2013 ưu đãi phân khu công nghiệp Đồng Nai

             • 21/08/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/08/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực