Công văn 6987/VPCP-NN

Công văn 6987/VPCP-NN năm 2019 về xây dựng “Đề án phát triển sản phẩm tôm thành sản phẩm chủ lực quốc gia” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6987/VPCP-NN 2019 về xây dựng Đề án sản phẩm tôm thành sản phẩm chủ lực quốc gia


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6987/VPCP-NN
V/v xây dựng “Đề án phát triển sản phẩm tôm thành sản phẩm chủ lực quốc gia”

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Về đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 1000/BKHCN-CNN ngày 10 tháng 4 năm 2019 về việc xây dựng “Đề án phát triển sản phẩm tôm thành sản phẩm chủ lực quốc gia”, ý kiến của các Bộ: Công Thương (Công văn số 3469/BCT-XNK ngày 17 tháng 5 năm 2019), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 3565/BNN-TCTS ngày 23 tháng 5 năm 2019), Tài chính (Công văn số 6819/BTC-HCSN ngày 13 tháng 6 năm 2019), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý với kiến nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 1000/BKHCN-CNN ngày 10 tháng 4 năm 2019 về việc không xây dựng “Đ án phát triển sản phẩm tôm thành sản phẩm chủ lực quốc gia” quy định tại Mục 5 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: NNPTNT, CT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KGVX, KTTH, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6987/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6987/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2019
Ngày hiệu lực07/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(29/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6987/VPCP-NN 2019 về xây dựng Đề án sản phẩm tôm thành sản phẩm chủ lực quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6987/VPCP-NN 2019 về xây dựng Đề án sản phẩm tôm thành sản phẩm chủ lực quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6987/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành07/08/2019
        Ngày hiệu lực07/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (29/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6987/VPCP-NN 2019 về xây dựng Đề án sản phẩm tôm thành sản phẩm chủ lực quốc gia

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6987/VPCP-NN 2019 về xây dựng Đề án sản phẩm tôm thành sản phẩm chủ lực quốc gia

             • 07/08/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/08/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực