Công văn 6991/VP-VX

Công văn 6991/VP-VX năm 2019 về đính chính Quyết định 19/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Công văn 6991/VP-VX 2019 Quy chế phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6991/VP-VX
V/v đính chính văn bản

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở - ban, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

Ngày 29 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Nay, trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố tại Công văn số 1767/BQLATTP-VP ngày 31 tháng 7 năm 2019, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đính chính căn cứ ban hành của Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND , cụ thể như sau:

“Nghị định s 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm”;

Đính chính thành:

“Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật An toàn thực phẩm”;

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo việc đính chính nêu trên cùng các cơ quan, đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương;
- TTUB: CT, các PCT;
- BQL ATTP TP;
- VPUB: CVP, PVP/VX;
- Phòng Ktra VB Sở Tư pháp;
- Phòng VX, NCPC, Ban TCD;
- Trung tâm Công báo (để hiệu chỉnh);
- Lưu: VT, (VX-VP).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Võ Sĩ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6991/VP-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6991/VP-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2019
Ngày hiệu lực06/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6991/VP-VX

Lược đồ Công văn 6991/VP-VX 2019 Quy chế phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 6991/VP-VX 2019 Quy chế phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu6991/VP-VX
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýVõ Sĩ
       Ngày ban hành06/08/2019
       Ngày hiệu lực06/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 6991/VP-VX 2019 Quy chế phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Công văn 6991/VP-VX 2019 Quy chế phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm Hồ Chí Minh

          • 06/08/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 06/08/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực