Công văn 6993/SXD-QLKTXD

Công văn 6993/SXD-QLKTXD thực hiện Thông tư 07/2011/TT-BXD do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6993/SXD-QLKTXD thực hiện Thông tư 07/2011/TT-BXD


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6993/SXD-QLKTXD
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 07/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi:

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố - Lê Hoàng Quân tại công văn 5139/VP-ĐTMT ngày 28/07/2011 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 07/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp vào ngày 09/09/2011 với sự tham dự của đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc và đại diện của các quận - huyện trên địa bàn thành phố, để phổ biến Thông tư nêu trên của Bộ Xây dựng. Nay, Sở Xây dựng hướng dẫn như sau:

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 07/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 về hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên cơ sở nội dung Quy chế quy hoạch, kiến trúc đô thị theo quy định tại Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị (thay thế Nghị định số 29/2007/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý kiến trúc đô thị) và Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 12/10/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị (thay thế Thông tư số 08/2007/TT-BXD ngày 10/09/2007 về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc đô thị).

- Thông tư 07/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng đã hướng dẫn chi tiết về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; nguyên tắc xác định chi phí lập, thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc đô thị; áp dụng Định mức chi phí và lập dự toán chi phí, kèm theo phụ lục số 1 và số 2. Vì vậy, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị có liên quan hoặc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiên cứu và áp dụng trong quá trình thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp và nghiên cứu giải quyết, nếu vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng sẽ báo cáo Bộ Xây dựng.

Thông tư 07/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2011.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT UBND.TP (để báo cáo);
- VP UBND.TP;
- GĐ Sở, PGĐ Sở (A. Hiệp);
- Lưu: VP, QLKTXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6993/SXD-QLKTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6993/SXD-QLKTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2011
Ngày hiệu lực15/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6993/SXD-QLKTXD thực hiện Thông tư 07/2011/TT-BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6993/SXD-QLKTXD thực hiện Thông tư 07/2011/TT-BXD
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6993/SXD-QLKTXD
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Hiệp
        Ngày ban hành15/09/2011
        Ngày hiệu lực15/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6993/SXD-QLKTXD thực hiện Thông tư 07/2011/TT-BXD

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6993/SXD-QLKTXD thực hiện Thông tư 07/2011/TT-BXD

           • 15/09/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/09/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực