Công văn 6995/TCHQ-PC

Công văn 6995/TCHQ-PC năm 2017 vướng mắc về khai sai mã số thuế suất lần đầu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6995/TCHQ-PC 2017 vướng mắc về khai sai mã số thuế suất lần đầu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6995/TCHQ-PC
V/v vướng mắc về khai sai mã số thuế suất lần đầu

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 2236/HQĐNa-CBL ngày 13/10/2017 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai xin ý kiến giải quyết vướng mắc đối với trường hợp khai sai mã số, thuế suất lần đầu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013, Điều 4 Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 thì việc khai sai mã số, thuế suất được coi là lần đầu và không bị xử phạt vi phạm hành chính phải đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại khoản 7 Điều 4 Thông tư 190/2013/TT-BTC. Do đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai nghiên cứu kỹ các quy định nêu trên khi áp dụng.

Hiện nay Thông tư số 127/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính hải quan">155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 đang có hiệu lực thi hành. Do đó, việc áp dụng quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 45/2016/ND-CP ngày 26/5/2016) thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 4 Thông tư số 127/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính hải quan">155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016. Đối với vướng mắc mà Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai nêu, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét trong quá trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư này.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, PC(02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6995/TCHQ-PC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6995/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/10/2017
Ngày hiệu lực 27/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6995/TCHQ-PC

Lược đồ Công văn 6995/TCHQ-PC 2017 vướng mắc về khai sai mã số thuế suất lần đầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 6995/TCHQ-PC 2017 vướng mắc về khai sai mã số thuế suất lần đầu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6995/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành 27/10/2017
Ngày hiệu lực 27/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 6995/TCHQ-PC 2017 vướng mắc về khai sai mã số thuế suất lần đầu

Lịch sử hiệu lực Công văn 6995/TCHQ-PC 2017 vướng mắc về khai sai mã số thuế suất lần đầu

  • 27/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/10/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực