Công văn 6995/TCHQ-QLRR

Công văn 6995/TCHQ-QLRR năm 2018 về giải đáp vướng mắc trong thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6995/TCHQ-QLRR 2018 giải đáp vướng mắc trong thực hiện áp dụng quản lý rủi ro


B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6995/TCHQ-QLRR
V/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện, áp dụng QLRR

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua rà soát, thống kê báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tháng 10/2018, Tổng cục ghi nhận một số vướng mắc của các đơn vị và giải đáp tại phụ lục đính kèm.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Đ/c Cục trưởng Cục QLRR (để biết);
- Lưu: VT, QLRR (02b)

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ RỦI RO
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Thái Quang

 


BẢNG TỔNG HỢP GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ TRONG ÁP DỤNG THỰC HIỆN QUẢN LÝ RỦI RO
(Tháng 10/2018)
(Kèm công văn số 6995/TCHQ-QLRR ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Tổng cục Hải quan)

Stt

Đơn vị

Nội dung vướng mắc

Đề xuất, kiến nghị

Ý kiến giải đáp

1

Cục HQ Bình Phước

(cv 1790/BC- HQBP ngày 19/10/2018)

Một tờ khai nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng của công ty TNHH Dewon Vina (tên chính xác là Công ty TNHH Do Won Việt Nam) phải kiểm tra chất lượng theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN , tuy nhiên hệ thống phân luồng xanh (luồng 1).

Đề xuất thiết lập tiêu chí (luồng 2 hoặc 3) đối với các mặt hàng máy móc thiết bị đã qua sử dụng.

Kiểm tra trên hệ thống tờ khai nhập khẩu số 102257870300 của Công ty TNHH Do Won Việt Nam, hệ thống phân luồng xanh đối với các mã 84461010 và 84515000 mặc dù các mã này thuộc điều chỉnh của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN (mã văn bản là RE), nguyên nhân do doanh nghiệp nhập khẩu chỉ khai mã HS mà không khai mã văn bản. Ngoài ra, đối với mặt hàng thiết bị máy móc đã qua sử dụng, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện theo công văn mật số 216/TCHQ-QLRR ngày 12/7/2017 của Tổng cục Hải quan và căn cứ quy định của pháp luật để làm thủ tục hải quan.

2

Cục HQ Quảng Ngãi

(cv 1179/BC- HQQNg ngày 17/10/2018)

Ngày 18/9/2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi có tiếp nhận tờ khai hải quan số 102226197621/A 12, có các mặt hàng cáp điện điều khiển, mã HS 85444942. Những hàng hóa này bị điều chỉnh bi tiêu chí quy định sau:

+ Kiểm tra theo văn bản của Bộ chuyên ngành;

+ Phương pháp xử lý: J;

+ Cần lưu ý: Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN , Quyết định số 1171/QĐ-BKHCN .

Tuy nhiên, những văn bản nêu trên đã hết hiệu lực và bị thay thế bởi Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2017 của Bộ Khoa học công nghệ.

Cục Quản lý rủi ro thanh loại tiêu chí quy định nêu trên và thay thế bằng văn bản có hiệu lực hiện hành.

 

Mặt hàng cáp điện điều khiển, mã HS 85444942 thuộc phụ lục của Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN. Quyết đnh này chỉ quy định danh mục, không quy định chính sáchđã được áp dụng tiêu chí trên hệ thống theo Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN (mã văn bn RF). Tổng cục ghi nhận và đã hủy áp dụng các văn bản này trên hệ thống.

Ngày 08/10/2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi có tiếp nhận tờ khai hải quan số 302144636860/E62, có các mặt hàng bộ bọc nệm bằng vải của ghế raf crn chaise/cover/chocolate, mã HS 63079090. Những hàng hóa này bị điều chỉnh bi tiêu chí quy định sau:

+ Mã tiêu chí phân luồng: Danh mục rủi ro về phân loại hàng hóa;

+ Phương pháp xử lý: K;

+ Cần lưu ý: 1800E3267*DMRR về phân loại theo Quyết định số 902/QĐ-TCHQ .

Tuy nhiên, Quyết định số 902/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2018 của Tổng cục Hải quan đã bị thay thế bi Quyết định số 2844/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018.

Cục Quản lý rủi ro thanh loại tiêu chí quy định nêu trên và thay thế bằng văn bản có hiệu lực hiện hành.

Tổng cục Hải quan ghi nhận và đã xử lý trên hệ thống.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6995/TCHQ-QLRR

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6995/TCHQ-QLRR
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2018
Ngày hiệu lực27/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6995/TCHQ-QLRR

Lược đồ Công văn 6995/TCHQ-QLRR 2018 giải đáp vướng mắc trong thực hiện áp dụng quản lý rủi ro


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6995/TCHQ-QLRR 2018 giải đáp vướng mắc trong thực hiện áp dụng quản lý rủi ro
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6995/TCHQ-QLRR
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýBùi Thái Quang
        Ngày ban hành27/11/2018
        Ngày hiệu lực27/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6995/TCHQ-QLRR 2018 giải đáp vướng mắc trong thực hiện áp dụng quản lý rủi ro

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6995/TCHQ-QLRR 2018 giải đáp vướng mắc trong thực hiện áp dụng quản lý rủi ro

           • 27/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực