Công văn 70/BXD-VLXD

Công văn 70/BXD-VLXD năm 2019 về hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ sỏi, cuội do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 70/BXD-VLXD 2019 hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ sỏi cuội


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/BXD-VLXD
V/v hướng dẫn xuất khu đá xây dựng có nguồn gốc từ sỏi, cuội

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng và khoáng sản Hoàng Thắng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 04/CV-CTHT ngày 19/8/2019 của Công ty TNHH Xây dựng và khoáng sản Hoàng Thắng về việc hưng dẫn xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ sỏi, cuội nghiền ra kích cỡ (mm):0-2; 2-3. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Phụ lục I, Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thì mặt hàng xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ sỏi, cuội được quy định tại mục V-a: Đá xây dựng có nguồn gốc từ cuội, sỏi; đã được gia công đập, nghiền, sàng có kích thước cỡ hạt 60 mm, với mã số HS hàng hóa là: 2517.10.00. Các thủ tục xuất khẩu thực hiện theo quy định pháp luật về hải quan.

Ngày 10/10/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Phụ lục I của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019. Từ ngày 01/12/2019, việc xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ sỏi, cuội của Công ty TNHH Xây dựng và khoáng sản Hoàng Thắng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BXD nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ sỏi, cuội của Công ty TNHH Xây dựng và khoáng sản Hoàng Thắng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- T
ng cục Hải quan;
- Cục Hải quan Nghệ An;
- Lưu: VT, VLX
D.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Phạm Văn Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 70/BXD-VLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu70/BXD-VLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2019
Ngày hiệu lực22/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 70/BXD-VLXD 2019 hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ sỏi cuội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 70/BXD-VLXD 2019 hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ sỏi cuội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu70/BXD-VLXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýPhạm Văn Bắc
        Ngày ban hành22/11/2019
        Ngày hiệu lực22/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 70/BXD-VLXD 2019 hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ sỏi cuội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 70/BXD-VLXD 2019 hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ sỏi cuội

            • 22/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực