Công văn 70/TANDTC-TĐKT

Công văn 70/TANDTC-TĐKT sửa đổi Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 70/TANDTC-TĐKT sửa đổi Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/TANDTC-TĐKT
V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Chánh án Tòa án quân sự trung ương;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao;
- Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Ngày 27/4/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Trước đó, ngày 18/4/2012 Ban Thi đua - Khen thưởng trung ương đã ban hành công văn số 475/BTĐKT-VI yêu cầu nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.

Các  nội dung cơ bản của 2 văn bản nói trên đã được thể hiện tại văn bản số 62/TANDTC-TĐKT ngày 25/4/2012 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn một số nội dung công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tòa án nhân dân. Tuy nhiên, trong Phụ lục kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP quy định về một số mẫu văn bản áp dụng trong công tác thi đua, khen thưởng có một số nội dung thay đổi. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các mẫu Báo cáo thành tích cho phù hợp với quy định mới và phù hợp với đặc thù của ngành Tòa án nhân dân.

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân đã gửi các đơn vị Phụ lục 1 - quy định về mẫu Báo cáo thành tích khen thưởng. Đề nghị Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sao gửi và quán triệt tới các tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Trân trọng cám ơn về sự phối hợp thực hiện của các đồng chí.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Trần Văn Tú - Phó Chánh án TANDTC, Chủ tịch HĐTĐKT ngành TAND, (để b/c);
- Lưu: VP và Thường trực HĐTĐKT.

TL. CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TĐKT NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN
ỦY VIÊN TT, P. CHÁNH VĂN PHÒNG
Hoàng Văn Hồng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Công văn 70/TANDTC-TĐKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu70/TANDTC-TĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2012
Ngày hiệu lực14/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 70/TANDTC-TĐKT sửa đổi Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 70/TANDTC-TĐKT sửa đổi Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu70/TANDTC-TĐKT
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýHoàng Văn Hồng
        Ngày ban hành14/05/2012
        Ngày hiệu lực14/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 70/TANDTC-TĐKT sửa đổi Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 70/TANDTC-TĐKT sửa đổi Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng

           • 14/05/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/05/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực