Công văn 700/UBDT-CSDT

Công văn 700/UBDT-CSDT năm 2015 về phụ cấp khu vực vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc, miền núi có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 700/UBDT-CSDT phụ cấp khu vực vùng sâu vùng xa miền núi kinh tế xã hội khó khăn


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 700/UBDT-CSDT
V/v phụ cp khu vực.

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 2787/BNV-TL ngày 29/6/2015 của Bộ Nội vụ về việc tham gia góp ý dự thảo văn bản trả li Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phụ cấp khu vực. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có một s ý kiến như sau:

1) Về dự thảo văn bản Bộ Nội vụ đã soạn thảo:

- Căn cứ các quy định tại Thông tư liên tịch s 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/1/2005 về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp bậc lương đi với cán bộ, công chức, viên chức.

- Đối chiếu với các yếu tố địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội của 5 xã: Xã Đăk Long, xã Đăk Ngọk (huyện Đăk Hà); xã la Dom, xã la Đal và la Tơi (Huyện la H’Drai) tại Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 19/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc đề nghị công nhận mức phụ cấp khu vực đối với các xã mới thành lập trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Dân tộc nhất trí với nội dung dự thảo văn bản đã đề xuất.

2. Ngoài ra, để đảm bảo tính thống nhất về áp dụng các chế độ phụ cấp đi với các vùng min trong thời gian tới, Ủy ban Dân tộc đ xut mt s vn đ sau:

- Hiện nay các chế độ phụ cấp áp dụng đối với cán bộ cơ sở thực hiện tại vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được trin khai theo nhiều hình thức quy định tại nhiều văn bản hướng dn khác nhau: như phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt... nên nhiều địa phương gặp vướng mắc trong triển khai thực hiện và có nhiu thắc mắc, so bì trong cán bộ, nhân dân trong các khu vực trên địa bàn.

Đ đảm bảo tính thống nht trong trin khai các chính sách v phụ cp vùng đặc biệt khó khăn cũng như tạo điều kiện cho địa phương trong trin khai thực hiện Ủy ban Dân tộc đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các Bộ ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện chế độ phụ cấp và văn bản hướng dẫn cho phù hợp. Rà soát lại hệ số phụ cấp đi với các vùng miền trên toàn quốc do từ năm 2001 đến nay, các điều kiện để xét phụ cấp cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội từng địa giới hành chính đã thay đổi. Đây cũng là đề xuất, kiến nghị của cử tri tại các vùng miền trên toàn quốc tại các kỳ họp của Quốc hội vừa qua.

- Riêng đối với địa bàn vùng dân tộc và miền núi: Đ đảm bảo tính công bằng giữa các vùng miền trong đó có ưu tiên hơn đối với những vùng còn khó khăn, đặc biệt khó khăn (theo yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết 76/2014/QH13 về đy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 do Quốc hội ban hành) và để triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 286/TB-VPCP ngày 24/7/2014 của Văn phòng Chính phủ “Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện thống nhất các chính sách đối với thôn, bản, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi theo tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015, được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012”, Ủy ban Dân tộc đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, áp dụng tính phụ cấp khu vực theo phân định 3 khu vực vùng dân tộc và miền núi đã được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc về công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung.

Trên đây ý kiến của Ủy ban Dân tộc tham gia dự thảo văn bản về phụ cấp khu vực, đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng, CN (để b.cáo);
- Website của UBDT;
- Lưu VT, Vụ CSDT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 700/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu700/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2015
Ngày hiệu lực14/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 700/UBDT-CSDT phụ cấp khu vực vùng sâu vùng xa miền núi kinh tế xã hội khó khăn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 700/UBDT-CSDT phụ cấp khu vực vùng sâu vùng xa miền núi kinh tế xã hội khó khăn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu700/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýSơn Phước Hoan
        Ngày ban hành14/07/2015
        Ngày hiệu lực14/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 700/UBDT-CSDT phụ cấp khu vực vùng sâu vùng xa miền núi kinh tế xã hội khó khăn

         Lịch sử hiệu lực Công văn 700/UBDT-CSDT phụ cấp khu vực vùng sâu vùng xa miền núi kinh tế xã hội khó khăn

         • 14/07/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/07/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực