Công văn 7006/TCHQ-GSQL

Công văn 7006/TCHQ-GSQL năm 2017 về thủ tục hải quan thuê gia công lại do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7006/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục hải quan thuê gia công lại


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7006/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan thuê gia công lại

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 13336/HQHP-GSQL ngày 18/10/2017 của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng báo cáo vướng mắc đối với hoạt động thuê gia công lại của Công ty TNHH May Tinh Lợi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 62 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty TNHH May Tinh Lợi có phát sinh hoạt động thuê gia công lại thì Công ty có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về tên, địa chỉ trụ sở, địa chỉ cơ sở sản xuất của chính tổ chức, cá nhân và của tổ chức, cá nhân nhận gia công lại; thời gian đưa nguyên liệu, vật tư đi gia công lại (ghi rõ khoảng thời gian dự kiến đưa đi và chỉ thông báo đối với lần đầu tiên đưa nguyên liệu, vật tư đi gia công lại). Thời hạn nộp văn bản thông báo là trước thời điểm đưa nguyên liệu, vật tư đi gia công lại.

Công ty TNHH May Tinh Lợi chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện hoạt động gia công lại của Công ty.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tp. Hải Phòng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7006/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7006/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2017
Ngày hiệu lực27/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7006/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 7006/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục hải quan thuê gia công lại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7006/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục hải quan thuê gia công lại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7006/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành27/10/2017
        Ngày hiệu lực27/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 7006/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục hải quan thuê gia công lại

            Lịch sử hiệu lực Công văn 7006/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục hải quan thuê gia công lại

            • 27/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực