Công văn 7007/TCHQ-GSQL

Công văn 7007/TCHQ-GSQL năm 2017 về thủ tục hải quan, thuế, cán bộ và cơ quan chuyên trách phối hợp tiếp nhận hàng cứu trợ khẩn cấp từ Nhật Bản (JDR) do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7007/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục hải quan thuế phối hợp tiếp nhận hàng cứu trợ từ Nhật Bản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7007/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan, thuế, cán bộ và cơ quan chuyên trách phối hợp tiếp nhận hàng cứu trợ khẩn cấp từ Nhật Bản (JDR)

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.
(Đ/c: Nhà A4, số 02 Ngọc Hà, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội)

Trả lời công văn số 131/TWPCTT ngày 16/10/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hi quan đối với hàng cứu trợ khẩn cấp, hàng viện trợ không hoàn lại:

Thực hiện theo quy đnh tại Khoản 1, Điều 50 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014; Khoản 2 Điều 25, Điều 26 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ đối với hàng hóa cứu trợ khẩn cấp, Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với hàng hóa viện trợ không hoàn lại.

2. Về thuế, phí hải quan đối với hàng viện trợ, cứu trợ khẩn cấp như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 thì hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo quy định tại Khoản 23 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu dẫn trên và Điều 28 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác được miễn thuế.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008: Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo quy định tại Khoản 19 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 thì hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, vin trợ không hoàn lại thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

2. Về cơ quan và cán bộ chuyên trách phối hợp:

- Cơ quan: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính.

- Cán bộ đầu mối: Ông Nguyễn Nhất Kha, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan.

- Số điện thoại: 0904.348.381

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Quý Ban được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tài chính (để b/cáo);
- Lưu: VT, GSQL(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7007/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7007/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2017
Ngày hiệu lực27/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7007/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 7007/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục hải quan thuế phối hợp tiếp nhận hàng cứu trợ từ Nhật Bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7007/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục hải quan thuế phối hợp tiếp nhận hàng cứu trợ từ Nhật Bản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7007/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành27/10/2017
        Ngày hiệu lực27/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7007/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục hải quan thuế phối hợp tiếp nhận hàng cứu trợ từ Nhật Bản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7007/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục hải quan thuế phối hợp tiếp nhận hàng cứu trợ từ Nhật Bản

           • 27/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực