Công văn 7007/VPCP-KGVX

Công văn 7007/VPCP-KGVX năm 2013 kiểm tra công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đợt II năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7007/VPCP-KGVX kiểm tra công tác phòng chống AIDS tệ nạn ma túy mại dâm đợt II năm 2013


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7007/VPCP-KGVX
V/v kiểm tra công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đợt II năm 2013

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Nam Định, Quảng Ninh, Cà Mau, Bình Phước.

 

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về việc kiểm tra công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đợt II năm 2013; thừa lệnh Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia, Văn phòng Chính phủ xin gửi Kế hoạch kiểm tra của các thành viên Ủy ban Quốc gia làm trưởng đoàn (kèm theo) để các địa phương chủ động chuẩn bị và phối hợp.

Dự kiến một số nội dung kiểm tra: kiểm tra những nội dung Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đã chỉ đạo tại Thông báo số 101/TB-VPCP ngày 08 tháng 3 năm 2013 và Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ, trong đó chú trọng những nội dung sau:

1. Đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, nhất là công tác tổ chức, thực hiện, công tác phối hợp giữa các Sở, Ban ngành của địa phương.

2. Trách nhiệm quản lý địa bàn, người đứng đầu trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và tệ nạn mại dâm.

3. Việc kiện toàn tổ chức của Ban Chỉ đạo các cấp của địa phương; việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực trong công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm tại địa phương (kinh phí Trung ương, địa phương và các nguồn khác).

4. Kiến nghị đổi mới công tác cai nghiện; công tác phòng, chống mại dâm trong tình hình mới; công tác phòng, chống ma túy; quản lý tiền chất.

Thời gian, thành phần cụ thể của từng Đoàn sẽ do các Đoàn công tác thông báo, liên hệ trực tiếp với các địa phương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các thành viên Ủy ban Quốc gia, cơ quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Các thành viên UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn MTMD;
- Văn phòng Thường trực PC ma túy, Bộ CA;
- Cục PC tệ nạn xã hội, Bộ LĐTBXH;
- Cục PC HIV/AIDS, Bộ Y tế;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, Trợ lý TTCP, các Vụ: TH, V.III, NC, KHTC, Cục Quản trị, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỢT II NĂM 2013

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM
(Kèm theo công văn số 7007/VPCP-KGVX ngày 21 tháng 8 năm 2013)

A. Địa điểm kiểm tra

1. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia kiểm tra tại 03 tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông.

2. Đồng chí Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia kiểm tra tại thành phố Hà Nội.

3. Đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia kiểm tra tại tỉnh Nam Định.

4. Đồng chí Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công thương thành viên Ủy ban Quốc gia kiểm tra tại tỉnh Quảng Ninh.

5. Đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên Ủy ban Quốc gia kiểm tra tại tỉnh Cà Mau.

6. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thành viên Ủy ban Quốc gia kiểm tra tại tỉnh Bình Phước.

B. Tổ chức thực hiện

1. Các đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra thành lập đoàn để thực hiện, mời một số cán bộ của Bộ phận giúp việc của UBQG tại Văn phòng Chính phủ, cán bộ thường trực các lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm của Bộ Y tế, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia đoàn kiểm tra.

2. Các đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch cụ thể về nội dung và thời gian dự kiến kiểm tra gửi các địa phương được phân công kiểm tra để địa phương chuẩn bị và phối hợp (nội dung kiểm tra: kiểm tra những nội dung Chủ tịch UBQG đã chỉ đạo tại thông báo số 101/TB-VPCP ngày 08/3/2013 và số 241/TB-VPCP ngày 12/7/2013, chú trọng việc kiểm tra, đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, nhất là công tác tổ chức, thực hiện, công tác phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành của địa phương, trách nhiệm quản lý địa bàn, việc kiện toàn tổ chức của Ban Chỉ đạo các cấp của địa phương; việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực trong công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm của địa phương (kinh phí Trung ương, địa phương và các nguồn khác); kiến nghị đổi mới công tác cai nghiện, công tác phòng, chống mại dâm trong tình hình mới, công tác phòng, chống ma túy, quản lý tiền chất (lưu ý cập nhật số liệu chính xác, đầy đủ). Các đồng chí thành viên UBQG thuộc lĩnh vực nào sẽ kiểm tra trọng tâm lĩnh vực mình theo dõi nhằm nắm bắt tình hình, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của địa phương để phối hợp chỉ đạo từ Trung ương đến cấp cơ sở.

Báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về kết quả kiểm tra và các đề xuất kiến nghị trước ngày 15 tháng 12 năm 2013.

3. Thời gian kiểm tra: trong quý III và quý IV năm 2013

4. Kinh phí thực hiện: trích từ kinh phí chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của các Bộ, ngành năm 2013./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7007/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7007/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2013
Ngày hiệu lực21/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7007/VPCP-KGVX kiểm tra công tác phòng chống AIDS tệ nạn ma túy mại dâm đợt II năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7007/VPCP-KGVX kiểm tra công tác phòng chống AIDS tệ nạn ma túy mại dâm đợt II năm 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7007/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành21/08/2013
        Ngày hiệu lực21/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7007/VPCP-KGVX kiểm tra công tác phòng chống AIDS tệ nạn ma túy mại dâm đợt II năm 2013

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7007/VPCP-KGVX kiểm tra công tác phòng chống AIDS tệ nạn ma túy mại dâm đợt II năm 2013

           • 21/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực