Công văn 7008/UBND-KT

Công văn 7008/UBND-KT về trợ giá xe buýt năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7008/UBND-KT trợ giá xe buýt


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7008/UBND-KT
V/v Trợ giá xe buýt năm 2008

Biên Hòa, ngày 27 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Giao thông vận tải;
- Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng.

Sau khi xem xét nội dung Báo cáo thay biên bản cuộc họp số 1672/BC-STC-NSNN ngày 28/7/2008 của Sở Tài chính (kèm hồ sơ liên quan) về việc trợ giá xe buýt năm 2008; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan thực hiện việc trợ giá xe buýt năm 2008, cụ thể:

a) Thời điểm áp dụng mức trợ giá xe buýt từ ngân sách nhà nước theo mức giá tại Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 11/6/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành định mức, đơn giá, chi phí ca xe vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe đưa rước công nhân và học sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kể từ ngày 01/3/2008.

b) Phương án trợ giá xe buýt năm 2008 áp dụng theo phương án 2 tại Văn bản số 220/CV-TT ngày 02/7/2008 của Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng xây dựng (bản sao đính kèm) với tổng số tiền là 18.754.808.886 đồng (Mười tám tỷ bảy trăm năm mươi bốn triệu tám trăm lẻ tám ngàn đồng tám trăm tám mươi sáu đồng); trong đó đã bố trí dự toán ngân sách đầu năm 2008 theo Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND ngày 12/6/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai là 10.057.644.016 đồng, phần chênh lệch còn lại 8.697.164.870 đồng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Chánh - Phó Văn phòng;
- Lưu: VT, TH, KT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Thuộc tính Công văn 7008/UBND-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7008/UBND-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2008
Ngày hiệu lực27/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7008/UBND-KT

Lược đồ Công văn 7008/UBND-KT trợ giá xe buýt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7008/UBND-KT trợ giá xe buýt
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7008/UBND-KT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành27/08/2008
        Ngày hiệu lực27/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7008/UBND-KT trợ giá xe buýt

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7008/UBND-KT trợ giá xe buýt

           • 27/08/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/08/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực