Công văn 7011/VPCP-QHQT

Công văn số 7011/VPCP-QHQT về việc phê duyệt dự thảo Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao với U-dơ-bê-ki-xtan, hộ chiếu công vụ với Bra-xin do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7011/VPCP-QHQT Phê duyệt dự thảo Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao với U-dơ-bê-ki-xtan, hộ chiếu công vụ với Bra-xin


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7011/VPCP-QHQT
V/v Phê duyệt dự thảo Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao với U-dơ-bê-ki-xtan, hộ chiếu công vụ với Bra-xin.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại tờ trình số 3292/TTr-BNG-LS ngày 10 tháng 10 năm 2008 về việc phê duyệt dự thảo Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ với Bra-xin, Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao với U-dơ-bê-ki-xtan, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Bra-xin về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ và Chính phủ Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao.

2. Ủy quyền lãnh đạo Bộ Ngoại giao đàm phán, ký kết Hiệp định nêu trên với Chính phủ Bra-xin và Chính phủ U-dơ-bê-ki-xtan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Vụ TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7011/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7011/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2008
Ngày hiệu lực20/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7011/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 7011/VPCP-QHQT Phê duyệt dự thảo Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao với U-dơ-bê-ki-xtan, hộ chiếu công vụ với Bra-xin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7011/VPCP-QHQT Phê duyệt dự thảo Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao với U-dơ-bê-ki-xtan, hộ chiếu công vụ với Bra-xin
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7011/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành20/10/2008
        Ngày hiệu lực20/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7011/VPCP-QHQT Phê duyệt dự thảo Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao với U-dơ-bê-ki-xtan, hộ chiếu công vụ với Bra-xin

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7011/VPCP-QHQT Phê duyệt dự thảo Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao với U-dơ-bê-ki-xtan, hộ chiếu công vụ với Bra-xin

              • 20/10/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/10/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực