Công văn 70140/CT-TTHT

Công văn 70140/CT-TTHT năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 70140/CT-TTHT 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70140/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Nhãn Bao Bì Vi Na Úc Hà Nội
(Địa chỉ: Số 2, CCN Duyên Thái, Km16 QL1A, X. Duyên Thái, H. Thường Tín, TP Hà Nội, MST: 0106715375)

Trả lời công văn số 012-2017/CV-VUH ngày 10/10/2017 của Công ty TNHH MTV Nhãn Bao Bì Vi Na Úc Hà Nội hỏi v hoàn thuế GTGT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế

+ Tại Khoản 3 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT

“Điều 1.

...3. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có s thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý i với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào k tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trưc kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT- BTC thì cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật

Ví dụ: Doanh nghiệp A thực hiện khai thuế GTGT theo quý, tại kỳ tính thuế quý 3/2016 có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết là 80 triệu thì doanh nghiệp A được khấu trừ vào kỳ tính thuế quý 4/2016. Trường hợp các kỳ tính thuế quý 4/2016, quý 1/2017 và quý 2/2017 vẫn còn số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết thì doanh nghiệp A chuyển s thuế GTGT chưa được khấu trừ hết để tiếp tục khấu trừ tại kỳ tính thuế quý 3/2017 và các kỳ tính thuế tiếp theo.”

- Căn cứ công văn số 373/TCT-KK ngày 06/2/2017 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về hoàn thuế GTGT

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH MTV Nhãn Bao Bì Vi Na Úc Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty) sản xuất và kinh doanh nhãn, bao bì bằng nhựa và giấy, thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có số thuế GTGT đầu vào lũy kế chưa khấu trừ hết đến tháng 8/2017 là 5.467.658.371 đồng thì Công ty không được hoàn thuế mà khấu trừ vào kỳ tính thuế tiếp theo theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty TNHH MTV Nhãn Bao Bì Vi Na Úc Hà Nội liên hệ với Chi cục Thuế huyện Thường Tín để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời Công ty TNHH MTV Nhãn Bao Bì Vi Na Úc Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Thường Tín;
- Phòn
g Pháp chế;
- L
ưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 70140/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu70140/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2017
Ngày hiệu lực30/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 70140/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 70140/CT-TTHT 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 70140/CT-TTHT 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu70140/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành30/10/2017
        Ngày hiệu lực30/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 70140/CT-TTHT 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 70140/CT-TTHT 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội

            • 30/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực