Công văn 70141/CT-TTHT

Công văn 70141/CT-TTHT năm 2017 về chênh lệch tỷ giá từ thu hộ chi hộ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 70141/CT-TTHT 2017 chênh lệch tỷ giá từ thu hộ chi hộ Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70141/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: VPĐD Công ty TNHH ES Networks Việt Nam tại Hà Nội
Địa chỉ: P804, tầng 8, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội,
MST: 0305543508-001

Trả lời công văn số 03102017 - 2 ngày 03/10/2017 của VPĐD Công ty TNHH ES Networks Việt Nam tại Hà Nội (sau đây gọi là VPĐD) hỏi về chênh lệch tỷ giá từ thu hộ chi hộ, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

+ Tại Điều 2 sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“2. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.”

+ Tại Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp…”

+ Tại Điều 5 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khổ đầu Điều 7:

“Điều 7. Thu nhập khác

Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 7:

“9. Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá, được xác định cụ thể như sau:

Trong năm tính thuế doanh nghiệp có chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cui năm tài chính, thì:

- Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp được tính vào chi phí hoặc thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ không liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp, nếu phát sinh lo chênh lệch tỷ giá tính vào chi phí tài chính, nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế...”

Căn cứ quy định trên, trường hợp VPĐD chi hộ tiền vé máy bay cho các chuyên gia được cử từ Công ty mẹ sang Việt Nam làm việc, sau đó Công ty mẹ hoàn trả lại khoản chi hộ này cho Công ty bằng ngoại tệ chuyển qua ngân hàng, khi VPĐD nhận lại tiền chi hộ này có phát sinh chênh lệch tỷ giá thì khoản chênh lệch tỷ giá này không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của VPĐD. VPĐD không được ghi nhận khoản chênh lệch tỷ giá này vào thu nhập (bao gồm cả thu nhập khác nếu lãi) hay chi phí (bao gồm cả chi phí tài chính nếu lỗ) khi xác định kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị VPĐD Công ty TNHH ES Networks Việt Nam tại Hà Nội liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời VPĐD Công ty TNHH ES Networks Việt Nam tại Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ph
òng KT1:
- Phòng Pháp chế;

- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 70141/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu70141/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2017
Ngày hiệu lực30/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 70141/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 70141/CT-TTHT 2017 chênh lệch tỷ giá từ thu hộ chi hộ Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 70141/CT-TTHT 2017 chênh lệch tỷ giá từ thu hộ chi hộ Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu70141/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành30/10/2017
        Ngày hiệu lực30/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 70141/CT-TTHT 2017 chênh lệch tỷ giá từ thu hộ chi hộ Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 70141/CT-TTHT 2017 chênh lệch tỷ giá từ thu hộ chi hộ Hà Nội

            • 30/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực