Công văn 70175/CT-TTHT

Công văn 70175/CT-TTHT năm 2018 về xác định chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 70175/CT-TTHT 2018 xác định chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70175/CT-TTHT
V/v xác định chi phí hợp lệ khi tính thuế TNDN

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

 

Kinh gửi: Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo quản lý Quốc tế
(Địa chỉ: Tầng 5 số 138 Hoàng Ngân, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0106766644)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 15092018/IMTC-KT ngày 15/09/2018 của Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo quản lý Quốc tế (sau đây gọi là Công ty) hỏi về việc chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn các chi phí hợp lệ khi tính thuế TNDN như sau:

Điều 4. Sửa đi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hp pháp theo quy định của pháp luật

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt... ”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nội dung vướng mắc của Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo quản lý Quốc tế như sau:

Trường hợp, Công ty thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% nhưng Công ty đã lập hóa đơn với thuế suất 0% thì Công ty phải lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Thuế GTGT đầu ra phải nộp không được tính là chi phí hp lệ khi tính thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC. Do đó, Công ty không có cơ sở tính vào chi phí tính thuế TNDN đối với khoản thuế GTGT đầu ra điều chỉnh tăng mà Công ty không thu được từ khách hàng khi áp dụng thuế suất 10% theo quy định.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo đCông ty TNHH Tư vấn và Đào tạo quản lý Quốc tế được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
P. Pháp chế
- L
ưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 70175/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu70175/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2018
Ngày hiệu lực19/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 70175/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 70175/CT-TTHT 2018 xác định chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 70175/CT-TTHT 2018 xác định chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu70175/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành19/10/2018
        Ngày hiệu lực19/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 70175/CT-TTHT 2018 xác định chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Công văn 70175/CT-TTHT 2018 xác định chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội

         • 19/10/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/10/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực