Công văn 70179/CT-TTHT

Công văn 70179/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 70179/CT-TTHT 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70179/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam - VINATEX
(Địa chỉ: Số 25 Bà Triệu, P .Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Mã số thuế: 0100100008-052)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 23/CV/TTVIATEX ngày 04/09/2018 của Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam - Trung tâm thời trang VINATEX (sau đây gọi là Chi nhánh) hỏi về việc chính sách thuế GTGT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Tiết e Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

...7. Các trường hợp khác:

...e) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT.”

- Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn về việc kê khai thuế GTGT đối với hoạt động đại lý như sau:

“3. Sửa đổi, b sung điểm a, d, đ và e khoản 8 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

a) Sửa đổi điểm a khoản 8 Điều 11 như sau:

a) Khai thuế giá trị gia tăng đi với hoạt động đại lý

- Người nộp thuế là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ hoặc là đại lý thu mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý; hàng hóa thu mua đại lý nhưng phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng. ...”

- Căn cứ Điểm 2.6 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/04/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn một số trường hợp sử dụng và ghi hóa đơn thực hiện như sau:

“2. Trong một số trường hợp việc sử dụng và ghi hóa đơn, chứng từ được thực hiện cụ thể như sau:

...2.6 Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyn giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hóa gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.

Trường hợp cơ sở có s lượng và doanh số hàng hóa bán ra lớn, Bảng kê có th lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hóa bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hóa bán ra theo từng nhóm thuế suất..

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nội dung vướng mắc của Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam - Trung tâm thời trang VINATEX như sau:

Trường hợp Chi nhánh là đại lý bán hàng đúng giá và hưởng hoa hồng khi thực hiện bán hàng hóa cho khách hàng, Chi nhánh phải xuất hóa đơn giao cho người mua theo quy định, đồng thời lập bảng kê hàng hóa bán ra gửi về nhà cung cấp theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC. Chi nhánh không phải thực hiện kê khai thuế GTGT đối với hàng hóa bán đi lý theo hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC nhưng phải kê khai thuế GTGT đối với doanh thu hoa hồng được hưởng.

Căn cứ bảng kê hàng hóa bán ra của Chi nhánh gửi về bên giao đại lý, bên giao đại lý có trách nhiệm lập hóa đơn cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho chi nhánh theo đúng quy định.

Bên có hàng giao đại lý và Chi nhánh thực hiện lập hóa đơn, bảng kê hàng hóa bán ra theo hướng dẫn tại điểm 2.6 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Chi nhánh liên hệ Phòng Kiểm tra thuế số 2 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam - Trung tâm thời trang VINATEX được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. Pháp chế
- P. Kiểm tra thuế số 2
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 70179/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu70179/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2018
Ngày hiệu lực19/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 70179/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 70179/CT-TTHT 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 70179/CT-TTHT 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu70179/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành19/10/2018
        Ngày hiệu lực19/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 70179/CT-TTHT 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 70179/CT-TTHT 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội

           • 19/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực