Công văn 70182/CT-TTHT

Công văn 70182/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 70182/CT-TTHT 2018 thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản trợ cấp thôi việc Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70182/CT-TTHT
V/v thuế TNCN đối với các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Đại sứ quán Anh tại Hà Nội
(Địa chỉ: Tầng 4-5, Số 31 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
MST: 0101350586)

Trả lời công văn số 160/2018 ngày 24/9/2018 của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội - MST: 0101350586 (sau đây gọi là “Đơn vị”) hỏi về việc hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

+ Tại điểm b Khoản 2 Điều 2 quy định: Các khoản phụ cấp, trợ cấp trừ các khoản phụ cấp trợ cấp sau:

“…

b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội

Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.”.

+ Tại Khoản 2 Điều 8 quy định về thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công như sau:

“2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này.

b) Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế...”

+ Tại khoản 1 Điều 25 quy định: Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế:

“Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

...b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

...i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, 4 khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân...”

- Căn cứ Điều 12 Thông tư số 151/2014/BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế:

“Điều 12. Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

“c) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo, ... ”

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Đơn vị chi trả thêm các khoản trợ cấp (trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp) ngoài các khoản trợ cấp theo quy định của Luật lao động và Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho người lao động khi kết thúc hợp đồng lao động thì:

- Trường hợp Đơn vị chi trả cho người lao động trước khi chấm dứt Hợp đồng lao động thì Đơn vị tổng hợp cùng với các khoản thu nhập từ tiền lương tiền công phát sinh trong kỳ để khấu trừ theo biểu lũy tiến từng phần.

- Trường hợp sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động nếu khoản chi cho người lao động từ hai triệu (2.000.000) đồng trở lên thì Đơn vị khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% khi chi trả.

Kết thúc năm tính thuế cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần với cơ quan thuế theo quy định (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế TNCN).

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Đại sứ quán Anh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 1;
- Phòng TTNCN;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 70182/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu70182/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2018
Ngày hiệu lực19/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 70182/CT-TTHT 2018 thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản trợ cấp thôi việc Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 70182/CT-TTHT 2018 thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản trợ cấp thôi việc Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu70182/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành19/10/2018
        Ngày hiệu lực19/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 70182/CT-TTHT 2018 thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản trợ cấp thôi việc Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 70182/CT-TTHT 2018 thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản trợ cấp thôi việc Hà Nội

           • 19/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực