Công văn 702/GSQL-GQ2

Công văn 702/GSQL-GQ2 năm 2016 về doanh nghiệp nội địa xuất bán khoáng sản vào khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 702/GSQL-GQ2 doanh nghiệp nội địa xuất bán khoáng sản khu phi thuế quan khu chế xuất 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 702/GSQL-GQ2
V/v DN nội địa xuất bán khoáng sản vào KPTQ, KCX, DNCX.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Liên quan đến vướng mắc về hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa là khoáng sản giữa doanh nghiệp nội địa và khu phi thuế quan (KPTQ), khu chế xuất (KCX), doanh nghiệp chế xuất (DNCX) nêu tại công văn số 423/HQĐNa-GSQL ngày 08/3/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2802/TCHQ-GSQL ngày 06/4/2016 trao đổi với Bộ Công Thương. Ngày 17/05/2016, Bộ Công Thương có công văn số 4200/BCT-CNNg trả lời về vấn đề này.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ nội dung công văn số 4200/BCT-CNNg dẫn trên hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc phát sinh, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương để được giải quyết./.

(Gửi kèm công văn số 4200/BCT-CNNg ngày 17/05/2016 của Bộ Công Thương)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 702/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu702/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2016
Ngày hiệu lực27/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 702/GSQL-GQ2 doanh nghiệp nội địa xuất bán khoáng sản khu phi thuế quan khu chế xuất 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 702/GSQL-GQ2 doanh nghiệp nội địa xuất bán khoáng sản khu phi thuế quan khu chế xuất 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu702/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành27/05/2016
        Ngày hiệu lực27/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 702/GSQL-GQ2 doanh nghiệp nội địa xuất bán khoáng sản khu phi thuế quan khu chế xuất 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 702/GSQL-GQ2 doanh nghiệp nội địa xuất bán khoáng sản khu phi thuế quan khu chế xuất 2016

           • 27/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực