Công văn 70207/CT-HTr

Công văn 70207/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng đối với công trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ công cộng bằng vốn đóng góp của nhân dân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 70207/CT-HTr thuế giá trị gia tăng công trình văn hóa nghệ thuật vốn đóng góp nhân dân Hà Nội 2015


TNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 70207/CT-HTr
V/v trả li chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng ACA
(Địa chỉ: Phòng 401, tầng 4, s 8 Tràng Thi, Phường Hàng Trng, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội)
MST: 0101519144

Trả lời công văn số 08/CV/2015 ngày 24/9/2015 của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng ACA (sau đây gọi tắt là Công ty) về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng, quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“12. Duy tu, sa chữa, xây dựng bng nguồn vốn đóng góp của nhân dân (bao gồm cả vn đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân), vn viện trợ nhân đạo đi với các công trình văn hóa, nghệ thut, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tng và nhà ở cho đi tượng chính sách xã hội.

Trường hợp có sử dụng nguồn vốn khác ngoài vn đóng góp của nhân dân, vn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác không vượt quá 50% tng s nguồn vốn s dụng cho công trình thì đi tượng không chịu thuế là toàn bộ giá trị công trình.

Trường hợp có s dụng nguồn vốn khác ngoài vốn đóng góp của nhân dân, vn viện trợ nhân đạo mà ngun vn khác vượt quá 50% tng s nguồn vốn sử dụng cho công trình thì toàn bộ giá trị công trình thuộc đi tượng chịu thuế GTGT."

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có ký hợp đồng với Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Triệu Phong đ tư vn giám sát thi công công trình xây dựng phần mỹ thuật Tượng đài chiến thắng Ca Việt huyện Triệu Phong là công trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ công cộng bằng vn đóng góp của nhân dân (bao gồm đóng góp của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam) thì thuộc đi tượng không chịu thuế GTGT theo quy định khoản 2 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng ACA được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- CCT Quận Hoàn Kiếm;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 70207/CT-HTr

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 70207/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/10/2015
Ngày hiệu lực 30/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 70207/CT-HTr thuế giá trị gia tăng công trình văn hóa nghệ thuật vốn đóng góp nhân dân Hà Nội 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 70207/CT-HTr thuế giá trị gia tăng công trình văn hóa nghệ thuật vốn đóng góp nhân dân Hà Nội 2015
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 70207/CT-HTr
Cơ quan ban hành Cục thuế thành phố Hà Nội
Người ký Mai Sơn
Ngày ban hành 30/10/2015
Ngày hiệu lực 30/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 70207/CT-HTr thuế giá trị gia tăng công trình văn hóa nghệ thuật vốn đóng góp nhân dân Hà Nội 2015

Lịch sử hiệu lực Công văn 70207/CT-HTr thuế giá trị gia tăng công trình văn hóa nghệ thuật vốn đóng góp nhân dân Hà Nội 2015

  • 30/10/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/10/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực