Công văn 7021/HQHP-GSQL

Công văn 7021/HQHP-GSQL vướng mắc thực hiện Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT do Cục Hải quan thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7021/HQHP-GSQL vướng mắc thực hiện Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP. HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7021/HQHP-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/08/2012

Hải Phòng, ngày 07 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan - Cục Giám sát quản lý về hải quan.

Ngày 15/08/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục vật thể thuộc diện phải kiểm dịch thực vật và bãi bỏ Quyết định số 72/2005/QĐ-BNN ngày 14/11/2005. Qua quá trình thực hiện, Cục Hải quan TP Hải Phòng xin báo cáo vướng mắc như sau:

Theo quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố Danh mục vật thể phải kiểm dịch và thống nhất với Bộ Tài chính để công bố mã HS của hàng hóa thuộc Danh mục vật thể phải kiểm dịch.

Ngày 23/04/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 35/2007/QĐ-BNN công bố Bảng mã HS của Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật kèm theo Quyết định số 72/2005/QĐ-BNN Quyết định số 35/2007/QĐ-BNN không còn hiệu lực do Quyết định số 72/2005/QĐ-BNN hết hiệu lực. Tuy nhiên, khi ban hành Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT thay thế Quyết định số 72/2005/QĐ-BNN Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa công bố Bảng mã HS của Danh mục vật thể thuộc diện phải kiểm dịch ban hành kèm theo Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT.

Danh mục vật thể thuộc diện phải kiểm dịch ban hành kèm theo Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT được bổ sung rất nhiều mặt hàng, nếu không công bố Bảng mã HS kèm theo thì rất dễ dẫn đến các cách hiểu khác nhau giữa các bên liên quan, gây khó khăn cho cơ quan hải quan trong việc xác định hàng hóa thuộc diện phải kiểm dịch. Ví dụ như: "gỗ và các sản phẩm của gỗ" theo Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT được hiểu là gỗ và các sản phẩm của gỗ thuộc Chương 44 hay bao gồm cả các sản phẩm gỗ quy định tại các chương khác (như Đồ nội thất bằng gỗ thuộc Chương 94).

Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiến nghị Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để sớm công bố Bảng mã HS của Danh mục vật thể thuộc diện phải kiểm dịch ban hành kèm theo Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT.

Vậy Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, P. GSQL.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Hội

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7021/HQHP-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7021/HQHP-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2012
Ngày hiệu lực07/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7021/HQHP-GSQL vướng mắc thực hiện Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7021/HQHP-GSQL vướng mắc thực hiện Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7021/HQHP-GSQL
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýTrần Văn Hội
        Ngày ban hành07/11/2012
        Ngày hiệu lực07/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7021/HQHP-GSQL vướng mắc thực hiện Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7021/HQHP-GSQL vướng mắc thực hiện Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT

           • 07/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực