Công văn 703/BQP-ĐN

Công văn 703/BQP-ĐN năm 2015 về xúc tiến đàm phán và ký kết Hiệp định hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam và A-déc-bai-gian do Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 703/BQP-ĐN 2015 đàm phán ký kết Hiệp định hợp tác lĩnh vực hải quan Việt Nam A-déc-bai-gian


BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 703/BQP-ĐN
V/v xúc tiến đàm phán và ký kết Hiệp định hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam và A-déc-bai-gian

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Phúc đáp công văn số 620/BTC-TCHQ ngày 16/01/2015 của Bộ Tài chính về việc xúc tiến đàm phán và ký kết Hiệp định hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam và A-déc-bai-gian, Bộ Quốc phòng có ý kiến như sau:

- Về cơ bản nhất trí với bố cục và nội dung của dự thảo Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa A-déc-bai-gian về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau về các vấn đề hi quan do Bộ Tài chính chun bị.

- Tuy nhiên, đề nghị Bộ Tài chính cân nhắc bổ sung một số nội dung:

+ Đề nghị bổ sung nội dung: Trên cơ sở tuân thủ pháp luật quốc tế, pháp luật quốc gia của mi Bên” vào phần Li nói đầu của dự thảo Hiệp định.

+ Bổ sung định nghĩa về “Lãnh thổ hải quan” để tạo sự đồng nhất trong triển khai thực hiện Hiệp định;

+ Bổ sung quy định “bảo mật thông tin” để đảm bảo an toàn trong quá trình triển khai thực hiện Hiệp định;

+ Do phạm vi thông tin được xác định tại Hiệp định đa dạng, vì thế việc thực thi triển khai Hiệp định cần có chế tài (thu thập và cung cấp thông tin) và có sự phi hợp giữa các cơ quan liên quan phù hợp theo quy định, luật pháp của mỗi nước để bảo đm không cung cấp các thông tin ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh hoặc lợi ích kinh tế, thương mại, đầu tư,... của Việt Nam.

Đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu tổng hợp theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- C23, C40, C54;
- Đ/c CVP C20;
- Lưu:VT, ĐN; N8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 703/BQP-ĐN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu703/BQP-ĐN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2015
Ngày hiệu lực26/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 703/BQP-ĐN 2015 đàm phán ký kết Hiệp định hợp tác lĩnh vực hải quan Việt Nam A-déc-bai-gian


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 703/BQP-ĐN 2015 đàm phán ký kết Hiệp định hợp tác lĩnh vực hải quan Việt Nam A-déc-bai-gian
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu703/BQP-ĐN
        Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
        Người kýNguyễn Chí Vịnh
        Ngày ban hành26/01/2015
        Ngày hiệu lực26/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 703/BQP-ĐN 2015 đàm phán ký kết Hiệp định hợp tác lĩnh vực hải quan Việt Nam A-déc-bai-gian

              Lịch sử hiệu lực Công văn 703/BQP-ĐN 2015 đàm phán ký kết Hiệp định hợp tác lĩnh vực hải quan Việt Nam A-déc-bai-gian

              • 26/01/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/01/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực