Công văn 7031/NHNN-TTGSNH

Công văn 7031/NHNN-TTGSNH năm 2019 về cảnh báo cho vay cầm cố số tiết kiệm không có phương án sử dụng vốn vay do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7031/NHNN-TTGSNH 2019 về cảnh báo cho vay cầm cố số tiết kiệm


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7031/NHNN-TTGSNH
V/v cảnh báo cho vay cầm cố sổ tiết kiệm không có phương án sử dụng vốn vay

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2019

 

Kính gửi: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
(Không bao gồm Quỹ Tín dụng nhân dân, Tchức tài chính vi mô)

Qua công tác thanh tra, giám sát cho thy có hiện tượng một s Tchức tín dng, chi nhánh ngân hàng nưc ngoài (gọi tt là TCTD) cho khách hàng vay vn có bảo đảm bng cầm cố sổ tiết kiệm nhưng không có phương án sử dụng vn theo quy định tại Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016, vi phạm quy định của NHNN về sử dụng phương tiện thanh toán không ng tiền mặt đ giải ngân vốn vay. Để ổn định thị trường tiền tệ, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, NHNN yêu cầu các TCTD:

1. Không thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh; chp hành nghiêm các quy định của pháp luật vcho vay, về i suất huy động bằng ngoại tệ, về sdụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đgiải ngân vn vay; kim soát chặt chẽ khoản vay, đặc bit là kiểm soát mục đích sử dụng vn vay và giải ngân vn vay đi với khon vay có bảo đảm bng cầm cố s tiết kiệm. NHNN sẽ xử lý nghiêm các TCTD cố tình vi phạm.

2. Tăng cưng công tác tkiểm tra, kiểm soát việc tuân th các quy định pháp luật và quy định nội bộ liên quan đến hoạt động huy đng vn và cho vay, đặc biệt là các khoản cho vay có bảo đảm bằng cầm c stiết kiệm. Chủ đng xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp vi phạm quy địch nêu tại đim 1 văn bn này.

3. Rà soát, sa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định nội bộ, bao gm cả quy định cho vay có bảo đảm bng cầm cố s tiết kiệm, đảm bo tuân thủ các quy đnh của pháp lut về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

4. Kp thi báo cáo NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) và NHNN Chi nhánh tnh, thành ph nhng trường hợp vi phạm nêu tại đim 1 văn bản này; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định ca pháp luật về hoạt động ngân hàng để có biện pháp x lý đm bảo an toàn hoạt động.

Chủ tịch Hội đồng qun trị/Hội đồng thành viên, Tng Giám đốc (Giám đốc) ca TCTD có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ NHNN;
- Vụ CSTT (để ph/h);
- NHNN CN tỉnh, TP (để ph/h);
- TTGSNH1, 4;
- Lưu: VP, TTGSNH2.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
Trần Đăng Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7031/NHNN-TTGSNH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7031/NHNN-TTGSNH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2019
Ngày hiệu lực06/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(14/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7031/NHNN-TTGSNH 2019 về cảnh báo cho vay cầm cố số tiết kiệm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7031/NHNN-TTGSNH 2019 về cảnh báo cho vay cầm cố số tiết kiệm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7031/NHNN-TTGSNH
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước Việt Nam
        Người ký***
        Ngày ban hành06/09/2019
        Ngày hiệu lực06/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (14/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7031/NHNN-TTGSNH 2019 về cảnh báo cho vay cầm cố số tiết kiệm

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7031/NHNN-TTGSNH 2019 về cảnh báo cho vay cầm cố số tiết kiệm

             • 06/09/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/09/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực