Công văn 7037/TCHQ-GSQL

Công văn 7037/TCHQ-GSQL năm 2013 thanh khoản hàng tạm nhập để tái chế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7037/TCHQ-GSQL năm 2013 thanh khoản hàng tạm nhập tái chế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7037/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản hàng tạm nhập để tái chế

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3026/HQHN-GSQL ngày 4/10/2013 của Cục Hải quan TP Hà Nội phản ánh vướng mắc trong thanh khoản hàng tạm nhập để tái chế đối với các tờ khai đăng ký sai loại hình. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4, Điều 51 và khoản 4 Điều 120 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính; khoản 4 Điều 48 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính; xét đề nghị của Cục Hải quan TP Hà Nội tại công văn số 3026/HQHN-GSQL dẫn trên, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP Hà Nội tiến hành kiểm tra, đối chiếu hồ sơ của Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ và nội thất Ngọc Sơn, cụ thể như sau:

- Công ty phải có văn bản cam kết về tính xác thực của hàng hóa tạm nhập khẩu để tái chế sau đó đã tái xuất khẩu toàn bộ cho đối tác nước ngoài (về tên hàng, mã hàng, số lượng, chủng loại);

- Kiểm tra sổ, chứng từ kế toán, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho để xác định hàng hóa nhập khẩu trở lại thuộc các tờ khai xuất khẩu trước đây (xác định cụ thể tái nhập theo tờ khai nào, số, ngày tờ khai; tái xuất theo tờ khai nào, số, ngày tờ khai); doanh nghiệp tái nhập hàng trả lại để sửa chữa, tái chế trên cơ sở văn bản của bên nước ngoài thông báo hàng đã bị trả lại;

- Thực hiện kiểm tra, đối chiếu số lượng bát tre, đĩa tre xuất sai loại hình (58.636 chiếc) với số lượng bát tre, đĩa tre (39.785 chiếc) doanh nghiệp đã thực hiện tái xuất theo đúng loại hình để xác định tính chính xác của hàng hóa tạm nhập để tái chế và đã tái xuất.

Qua kết quả kiểm tra chứng từ liên quan nếu xác định được hàng hóa nhập khẩu để tái chế theo các tờ khai tạm nhập đã đăng ký sai loại hình (tạm nhập tái xuất) đã thực xuất khẩu toàn bộ cho đối tác nước ngoài thì xem xét thanh khoản đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam.

- Sau khi thanh khoản, tiến hành kiểm tra sau thông quan đối với Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ và nội thất Ngọc Sơn.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hà Nội biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ Pháp chế, Vụ CST (BTC);
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7037/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7037/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2013
Ngày hiệu lực22/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7037/TCHQ-GSQL năm 2013 thanh khoản hàng tạm nhập tái chế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7037/TCHQ-GSQL năm 2013 thanh khoản hàng tạm nhập tái chế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7037/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành22/11/2013
        Ngày hiệu lực22/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 7037/TCHQ-GSQL năm 2013 thanh khoản hàng tạm nhập tái chế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 7037/TCHQ-GSQL năm 2013 thanh khoản hàng tạm nhập tái chế

            • 22/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực