Công văn 7037/TCHQ-TXNK

Công văn 7037/TCHQ-TXNK năm 2017 về thuế tiêu thụ đặc biệt nước trái cây lên men do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7037/TCHQ-TXNK 2017 thuế tiêu thụ đặc biệt nước trái cây lên men


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7037/TCHQ-TXNK
V/v thuế TTĐB nước trái cây lên men

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2092/HQHCM-TXNK ngày 13/07/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng nước trái cây lên men có độ cồn tối đa 5 độ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 quy định mặt hàng rượu, bia thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; tại khoản 4 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 quy định mặt hàng rượu dưới 20 độ có mức thuế suất là 30% từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2017; thuế suất 35% từ ngày 01/01/2018.

Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu quy định: “Sản phẩm rượu” là đồ ung có cồn thực phẩm. Sản phẩm rượu được sản xuất từ quá trình lên men ( hoặc không chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm (Ethanol). Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/11/2017, thay thế Nghị định 94/2012/NĐ-CP) quy định: “Rượu là đồ ung có cn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men (có hoặc không chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của các cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm (ethanol).

Rượu không bao gồm: Bia các loại; nước trái cây lên men các loại có độ cồn dưới 5% theo thể tích”

Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn (QCVN 6-3:2010/BYT), sản phẩm rượu phải đáp ứng tiêu chuẩn về độ rượu như sau: Rượu vang có độ rượu không dưới 8,5% tính theo thể tích; rượu mạnh có độ rượu không dưới 15% tính theo thể tích.

Căn cứ quy định trên, sau khi trao đổi ý kiến với Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính), Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đối với mặt hàng nước trái cây lên men có độ cồn dưới 5 độ theo thể tích thì mặt hàng này không thuộc danh mục các sản phẩm rượu được quy định tại QCVN 6-3:2010/BYT, không thuộc đối tượng chịu sự điều chỉnh của Nghị định 94/2012/NĐ-CP, Nghị định số 105/2017/NĐ-CP và không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC (để biết);
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (03 b
n).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7037/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7037/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2017
Ngày hiệu lực30/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7037/TCHQ-TXNK 2017 thuế tiêu thụ đặc biệt nước trái cây lên men


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7037/TCHQ-TXNK 2017 thuế tiêu thụ đặc biệt nước trái cây lên men
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7037/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành30/10/2017
        Ngày hiệu lực30/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 7037/TCHQ-TXNK 2017 thuế tiêu thụ đặc biệt nước trái cây lên men

            Lịch sử hiệu lực Công văn 7037/TCHQ-TXNK 2017 thuế tiêu thụ đặc biệt nước trái cây lên men

            • 30/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực