Công văn 7041/CT-TTHT

Công văn 7041/CT-TTHT năm 2013 về thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7041/CT-TTHT 2013 thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7041/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần hoá chất Á Châu
Đ/chỉ: Lô K4B, KCN Lê Minh Xuân, đường số 4, H.Bình Chánh, TP.HCM
Mã số thuế: 0304918352

Trả lời văn bản ngày 27/08/2013 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ chuyển nhượng chứng khoán, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 65/2013/TT-BTC ngày 27/06/2013 của Chính Phủ hướng dẫn chi tiết một số Điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế TNCN (có hiệu lực từ 01/07/2013):

- Tại Khoản 2 Điều 17 quy định thuế suất thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán:

“Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 20% trên thu nhập tính thuế cả năm áp dụng đối với trường hợp đối tượng nộp thuế, có chứng từ, xác định được thu nhập tính thuế quy định tại Điều 16 Nghị định này. Đối với các trường hợp khác ngoài trường hợp trên, áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.”

- Tại Khoản 2.đ Điều 28 quy định các loại thu nhập phải khấu trừ thuế TNCN:

“Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú, chuyển nhượng chứng khoán;”

- Tại Khoản 2 Điều 31 quy định trách nhiệm khấu trừ, khai thuế TNCN:

“Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân lưu ký chứng khoán, tổ chức phát hành chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán theo mức 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần, kể cả đối với trường hợp nộp thuế theo mức thuế suất 20% trên thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định này.”

Căn cứ Khoản 5 Điều 26 Thông tư số 65/2013/NĐ-CP">111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNCN:

Khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

a) Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của Công ty đại chúng giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán không phải khai trực tiếp với cơ quan thuế mà Công ty chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký, Công ty quản lý quỹ nơi cá nhân uỷ thác quản lý danh mục đầu tư khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 26 Thông tư này.

b) Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thông qua hệ thống giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán:

b.1) Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán không phải khai trực tiếp với cơ quan thuế mà Công ty chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán khấu trừ thuế và khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 26 Thông tư này.

b.2) Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty cổ phần chưa là công ty đại chúng nhưng tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông không phải khai trực tiếp với cơ quan thuế mà Công ty chứng khoán được ủy quyền quản lý danh sách cổ đông khấu trừ thuế và khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 26 Thông tư này.

c) Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thuộc trường hợp nêu tại điểm a, b, khoản 5, Điều này thì khai thuế theo từng lần phát sinh.

d) Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi danh sách cổ đông trong trường hợp chuyển nhượng chứng khoán mà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân.

Trường hợp doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp thực hiện khai thay hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân. Doanh nghiệp khai thay ghi thêm “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của doanh nghiệp. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện đúng người nộp thuế là cá nhân chuyển nhượng chứng khoán.

đ) Cuối năm nếu cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế thì thực hiện khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp cổ đông của Công ty là cá nhân có chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác thì thực hiện khai, nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán theo hướng dẫn trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT1;
- Lưu (TTHT, HC).
2158-239518/13 TPVu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7041/CT-TTHT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 7041/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/09/2013
Ngày hiệu lực 18/09/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7041/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 7041/CT-TTHT 2013 thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 7041/CT-TTHT 2013 thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán Hồ Chí Minh
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 7041/CT-TTHT
Cơ quan ban hành Cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người ký Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành 18/09/2013
Ngày hiệu lực 18/09/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 7041/CT-TTHT 2013 thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Công văn 7041/CT-TTHT 2013 thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán Hồ Chí Minh

  • 18/09/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/09/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực