Công văn 70536/CT-TTHT

Công văn 70536/CT-TTHT năm 2017 về kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 70536/CT-TTHT 2017 kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 70536/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty CP thương mại bia Sài Gòn Miền Bắc
(Đ/c: Lô CN 01-05 cụm công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội - MST: 0101948136)

Trả lời công văn số 36/BSG.MB ngày 03/10/2017 và công văn số 37/BSG.MB ngày 10/10/2017 của Công ty CP thương mại bia Sài Gòn Miền Bắc hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“a) Sửa đổi điểm đ Khoản 1 Điều 11 như sau:

đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sn ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Ví dụ 16: Công ty A trụ sở tại Hải Phòng ký hợp đồng cung cấp xi măng cho Công ty B có trụ sở tại Hà Nội. Theo hợp đồng, hàng hóa sẽ được Công ty A giao tại công trình mà công ty B đang xây dựng tại Hà Nội. Hoạt động bán hàng này không được gọi là bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Công ty A thực hiện kê khai thuế GTGT tại Hải Phòng, không phải thực hiện kê khai thuế GTGT tại Hà Nội đối với doanh thu từ hợp đồng bán hàng cho Công ty B.

Ví dụ 17: Công ty B có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh các kho hàng tại Hải Phòng, Nghệ An không có chức năng kinh doanh. Khi Công ty B xuất bán hàng hóa tại kho ở Hải Phòng cho Công ty C tại Hưng Yên thì Công ty B không phải kê khai thuế GTGT tại địa phương nơi có các kho hàng (Hải Phòng, Nghệ An)...”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp kho hàng phụ của Công ty tại Nam Định, Lào Cai không hoạt động sản xuất kinh doanh bán hàng, chỉ làm chức năng chứa hàng thì không phải hoạt động bán hàng vãng lai và Công ty không phải kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tnh cho hoạt động của kho hàng. Trường hợp tại kho hàng của Công ty có phát sinh hoạt động bán hàng, xuất hóa đơn thì Công ty phải kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh theo điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty CP thương mại bia Sài Gòn Miền Bắc được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- T
ổng cục Thuế (để báo cáo)
- Phò
ng KT5;
- Phòn
g Pháp chế;
-
Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 70536/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu70536/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2017
Ngày hiệu lực31/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 70536/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 70536/CT-TTHT 2017 kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 70536/CT-TTHT 2017 kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu70536/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành31/10/2017
        Ngày hiệu lực31/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 70536/CT-TTHT 2017 kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 70536/CT-TTHT 2017 kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh Hà Nội

            • 31/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực