Công văn 7054/TCHQ-VP

Công văn 7054/TCHQ-VP năm 2018 về đính chính công văn 6157/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7054/TCHQ-VP 2018 về đính chính công văn 6157/TCHQ-GSQL về hàng tạm xuất tạm nhập


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7054/TCHQ-VP
V/v đính chính công văn số 6157/TCHQ-GSQL ngày 22/10/2018

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 22/10/2018, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 6157/TCHQ-GSQL về việc quản lý đối với phương tiện chứa hàng tạm xuất, tạm nhập theo phương thức quay vòng. Tuy nhiên, do sơ xuất trong quá trình soạn thảo văn bản, nên nội dung trích dẫn tại công văn số 6157/TCHQ-GSQL dẫn trên có ghi:

“1. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ quy định tại Điều 49/2015/NĐ-CP ngày 121/01/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ... thủ tục hải quan theo quy định”.

Nay Tổng cục Hải quan đính chính nội dung dẫn trên như sau:

“1. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ quy định tại Điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ... thủ tục hải quan theo quy định.”

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c P.TCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, VP, GSQL (3b);

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Đàm Mạnh Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7054/TCHQ-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7054/TCHQ-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2018
Ngày hiệu lực29/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7054/TCHQ-VP 2018 về đính chính công văn 6157/TCHQ-GSQL về hàng tạm xuất tạm nhập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 7054/TCHQ-VP 2018 về đính chính công văn 6157/TCHQ-GSQL về hàng tạm xuất tạm nhập
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu7054/TCHQ-VP
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýĐàm Mạnh Hiếu
       Ngày ban hành29/11/2018
       Ngày hiệu lực29/11/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 7054/TCHQ-VP 2018 về đính chính công văn 6157/TCHQ-GSQL về hàng tạm xuất tạm nhập

          Lịch sử hiệu lực Công văn 7054/TCHQ-VP 2018 về đính chính công văn 6157/TCHQ-GSQL về hàng tạm xuất tạm nhập

          • 29/11/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/11/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực