Công văn 70614/CT-TTHT

Công văn 70614/CT-TTHT năm 2017 về kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 70614/CT-TTHT 2017 kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70614/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty CP chứng khoán MB
(Đ/c: tầng M-3-7, số 3 Liễu Giai, P Liễu Giai, Q Ba Đình, TP Hà Nội)
MST: 0106393583

Trả lời công văn số 519/2017/MBS-CV ngày 14/09/2017 của Công ty CP Chứng khoán MB (gọi tắt là MBS) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

+ Tại Điều 25 quy định về khấu trừ thuế TNCN.

+ Tại Điều 26 quy định về khai thuế TNCN.

- Căn cứ tiết c khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn về nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với tổ chức chi trả thu nhập:

“c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân...”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp MBS chi trả tập trung các khoản tiền lương, thưởng của các cán bộ công nhân viên chức, tiền hoa hồng cộng tác viên, tiền công trả cho các lao động thời vụ, các cá nhân thực hiện dịch vụ không ký hợp đồng lao động, nhà đầu tư kinh doanh chứng khoán (bao gồm cả các nhà đầu tư chứng khoán mở tài khoản giao dịch tại các chi nhánh nhưng Công ty khấu trừ và kê khai thuế TNCN, Chi nhánh chỉ thực hiện thu hộ, chi hộ cho Công ty) thì kê khai, nộp thuế TNCN tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp là Cục Thuế TP Hà Nội.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT4;
- Phòng Pháp chế; TNCN
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 70614/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu70614/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2017
Ngày hiệu lực31/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 70614/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 70614/CT-TTHT 2017 kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 70614/CT-TTHT 2017 kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu70614/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành31/10/2017
        Ngày hiệu lực31/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 70614/CT-TTHT 2017 kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 70614/CT-TTHT 2017 kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân Hà Nội

            • 31/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực