Công văn 7062/STC-HCSN

Công văn 7062/STC-HCSN thực hiện Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7062/STC-HCSN thực hiện Luật Đấu thầu 2013 Nghị định 63/2014/NĐ-CP Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7062/STC-HCSN
Về việc thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở, ban ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân 24 Quận/Huyện.

 

Thc hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 5766/VP-TM ngày 22/7/2014 về việc giao Sở Tài chính triển khai và hướng dn các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của B Tài chính tại Công văn số 9559/BTC-HCSN ngày 15/7/2014 về việc thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Sở Tài chính triển khai và hướng dẫn đến các đơn vị thực hiện như sau:

Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. Và Chính phủ đã ban hành Nghị định s 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điu của Luật Đu thầu về lựa chọn nhà thầu, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014.

Hin tại, việc đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị nhà nước đang được các cơ quan, đơn vị nhà nước thực hiện theo quy định tại Thông tư s 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính về Quy định việc đu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - ngh nghiệp, t chc xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

Nhằm đảm bảo thống nhất việc tổ chức đấu thầu mua sắm tài sn nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị nhà nước trong thi gian Thông tư s 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính chưa được sửa đổi, bổ sung, Sở Tài chính đ nghcác S, ban ngành thành phố và Ủy ban nhân dân 24 Quận, Huyện thực hiện việc đấu thầu mua sắm tài sản phục vụ hoạt động thường xuyên theo quy định của Lut Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP các văn bản hướng dn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thông tư s 68/2012/TT-BTC nhưng đảm bảo không trái với quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Tài chính để phối hợp, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP (để b/c);
- Lưu VT, HCSN (V).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tấn Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7062/STC-HCSN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7062/STC-HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2014
Ngày hiệu lực06/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7062/STC-HCSN thực hiện Luật Đấu thầu 2013 Nghị định 63/2014/NĐ-CP Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7062/STC-HCSN thực hiện Luật Đấu thầu 2013 Nghị định 63/2014/NĐ-CP Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7062/STC-HCSN
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Tấn Tài
        Ngày ban hành06/08/2014
        Ngày hiệu lực06/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7062/STC-HCSN thực hiện Luật Đấu thầu 2013 Nghị định 63/2014/NĐ-CP Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7062/STC-HCSN thực hiện Luật Đấu thầu 2013 Nghị định 63/2014/NĐ-CP Hồ Chí Minh

           • 06/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực